NICOLIN, Constantin
Pagină web:


www.artpeka.ro
www.patzeltart.ro
 
COMENTARIU CRITIC


        Artist talentat, sârguincios şi tenace, Constantin Nicolin transgresează cu succes istoria culturală românească recentă şi actuală. În cadrul Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, unde tânărul devine student în 1951, sculptorul Constantin Nicolin are posibilitatea să lucreze sub îndrumarea maeştrilor Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Constantin Baraschi, I. L. Murnu şi Cornel Medrea.
        Neobosit cercetător al simplificării acordurilor volumetrice anatomice cu semne ale expresivităţii interioare formei, Constantin Nicolin tinde către o epurare a detaliilor în scopul monumentalizării conceptului. Elaborarea unei opere consistente stă sub semnul unei căutări reale, directe, neobosite, a unui sentiment al propriei valori care depăşeşte privilegiile sau vitregiile istoriei. Fertilitatea creativă se manifestă în abordarea unor teme diverse, atât inspirate de formele corpului uman, cât şi de natură sau de relaţia cu arhitectura. Artistul abordează teme calde, uşor senzuale, maternale, evidente în lucrări precum: Madona, Maternitate, Puiul mamii sau în nudurile feminine. Numeroase şi expresive sunt portretele masculine dedicate unor personalităţi marcante ale istoriei românilor evidenţiate în opere ca bustul lui Tudor Vladimirescu, portretul lui I. L. Caragiale sau bustul de bronz al lui George Enescu. Pe alocuri, tematica lui Constantin Nicolin se altoieşte cu accente ideatice trasate de linia oficială a realismului socialist, vizând calităţile Omului Nou, precum în compoziţia Oţelarii din 1959, cu rădăcini eroice evidente în lucrarea Sculptorul din 2010. Apetitul pentru sursele de inspiraţie de sorginte populară este evident mai ales în lucrările cioplite în lemn, dintre care amintim ciclul Troiţelor.
        Împletirea dintre elementele specifice caracterului modernist al elaborării volumului şi restricţiile tematice respectate dintr-o etică a succesului conferă nota identitară sculpturii artistului Constantin Nicolin.


Andreea Foanene (2014)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Zătreni, Vâlcea, 1931)

  Studii academice:
  1951 - 1957 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Bucureşti, România (din 1951, lucrează sub îndrumarea lui Rudolf Schweitzer - Cumpăna, din 1952, sub îndrumarea profesorilor Constantin Baraschi şi Ion Lucian Murnu, iar lucrarea de diplomă este realizată sub îndrumarea profesorului Cornel Medrea).

  Burse de studiu:
  1958 - Bursa „Dimitrie Paciurea”.

  din 1961 - Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (Filiala București)
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  1970 - Harta R. S. România (relief în lemn), Sala Consiliului de Stat, Bucureşti, România;
  1997 - Galeria de Artă „Hanul cu Tei”, Bucureşti, România;
  2008 - Expoziţie de Pictură şi Sculptură (cu pictorii Paul Constantin şi Eugen Vasile Iovan), Centrul Militar Naţional, Bucureşti, România;
  2009 - Galeria ANA, Bucureşti, România;
  2010 - Expoziţie de Pictură şi Sculptură (cu pictorul Vitalie Butescu), Galeria „Galateca”, Bucureşti, România;
           - Expoziţie de Pictură, Grafică şi Sculptură (cu pictorii Teodor Catana şi Romeo Voinescu), Galeria „Simeza”, Bucureşti, România.

  Expoziţii de grup:
  1957 - Expoziţia Inter-regională de Artă Plastică, Bucureşti, România;
  1959, 1963 - Expoziţia Tineretului, Bucureşti, România;
  1960 - Expoziţia Artelor Plastice, Bucureşti, România;
  1961 - Portretul, Bucureşti, România;
  1962 - Expoziţia de Artă Plastică a oraşului Bucureşti, România;
  1963, 1967 - Expoziţia Anuală organizată de Uniunea Artiștilor Plastici din România, Bucureşti, România;
  1966 - Bienala de Pictură şi Sculptură '66, a participat cu lucrarea Puiul mamei (lemn), Sala „Dalles”, Bucureşti, România;
  1968 - 1848, Bucureşti, România;
           - Expoziţie de Artă Contemporană Românească, Moscova şi Leningrad, U.R.S.S.;
           - Bienala de Pictură şi Sculptură, Bucureşti, România;
  1969 - Pictori şi Sculptori Români, a participat cu lucrarea Tors (alabastru; h: 45 cm), Lüdenscheid, Germania;
           - Expoziţia de Pictură şi Sculptură a oraşului Bucureşti, România;
           - Galeria „Apollo”, Bucureşti, România;
  1970 - Expoziţie de Grup (împreună cu Ion Sălişteanu, Toma Roată, Damian Petrescu, Constantin Nicolin), Galeria „Apollo”, Bucureşti, România;
           - Expoziţie Românească de Pictură şi Sculptură, Geneva (Elveţia) şi Torino (Italia);
  1978 - Salonul de Pictură şi Sculptură al Municipiului Bucureşti, a participat cu lucrarea Dorobanț (lemn; 100 x 50 x 50 m), Sălile Muzeului de Artă al R. S. România;
  1980 - Expoziţia Anuală de PICTURĂ - SCULPTURĂ, a participat cu lucrarea Cantemir (lemn; 0,8 x 0,45 x 0,4 m), Sala „Dalles”, Bucureşti, România;
           - Expoziţia Republicană de Arte Plastice Magistralele socialismului - Bienala 1980, a participat cu lucrarea Urmaşul lui Prometeu (lemn și metal; 0,55 x 1,1 x 0,45 m), Bucureşti, România;
  1986 - Salonul Municipal de Pictură, Sculptură, Grafică, Arte decorative şi Design 1986, Bucureşti, România;
  1999 - Recviem pentru un Crăciun însângerat, Palatul CEC, Bucureşti, România;
  2005 - Salonul Naţional de Sculptură „Brâncuşiana”, ediţia a III-a, a participat cu lucrările Stâlp pentru Moş Ion Roată, Semn pentru Unirea Principatelor (lemn), Târgu Jiu, Gorj, România;
  2009 - Salonul Anual, a participat cu lucrarea Nicolae Grigorescu (bust; bronz), Galeria „Apollo”, Bucureşti, România;
  2010 - Galeria „Galateca”, Bucureşti, România;
           - Galeria „Simeza”, Bucureşti, România;
  2011 - Galeria „Basil” (invitat special), Bucureşti, România.

  Lucrări monumentale:
  1998 - Monumentul Eroilor, Vânjuleţ, Mehedinţi, România;

  Lucrări în colecţii publice din Bucureşti, Galaţi, Câmpina, Alba Iulia (România), Roma (Italia), Ankara (Turcia), Memphis (SUA) ş.a.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Surse web:
  http://nicolinconstantin.blogspot.ro/
  http://patzeltart.ro/v/NICOLIN+CONSTANTIN/
  http://artpeka.ro/v/constantin+nicolin/despre+sculptorul+constantin+nicolin/
  https://www.youtube.com/watch?v=yvZl1dkOKPg