COMENTARIU CRITIC


        Încă din primii ani de activitate, sculptorul şi-a îndreptat atenţia asupra iconografiei bizantine şi asupra reprezentărilor tradiţionale din religiile şi culturile lumii. Demersul său artistic a fost în permanenţă fundamentat prin serioase şi aprofundate lecturi, pornind de la Vechiul şi Noul Testament şi până la patrologie, filozofie, istoria culturii şi a religiilor. Preocupat de articularea unui conţinut spiritual al operei sale, artistul a încercat să transmită un mesaj care să nu rămână ermetic sau obscur privitorului. Mijlocul ales de Alexandru Nancu pentru a-şi transmite mesajul a fost simbolul.
        Majoritatea lucrărilor sale, fie de for public, fie de sculptură mică se păstrează în registrul figurativ-simbolic. Elemente anatomice, îndeosebi mâna şi torsul sunt abordate în diferite materiale: bronz, lemn, piatră, dar şi în lucrări de grafică, într-o viziune ce tinde să anuleze materialitatea şi să exalte spiritualitatea anatomiilor reprezentate. Purtând stigmatele supliciului, mâna cioplită, modelată sau desenată de Alexandru Nancu face trimitere directă la sacrificiul hristic. Forma emaciată a mâinii are ca sursă iconografică pictura bizantină, dar expresia propusă de artist este puternic amprentată de o viziune personală, alimentată de o autentică trăire în spirit a realităţii existenţei lui Dumnezeu.
        „Anatomiile pneumatofore” ale lui Alexandru Nancu se plasează la graniţa dintre figurativul recognoscibil şi spiritualitatea creştină, concentrată într-un singur element capabil să o evoce: mâna, cel mai adesea, dar şi torsul. Pornind de la anatomia cunoscută, artistul străbate un drum anevoios care desparte de carnalitate mâna şi o transportă înspre alt regn. Ea se încarcă de o spiritualitate ce o lasă recognoscibilă, dar, totodată, o rupe din imanenţă.
        Lucrările lui Alexandru Nancu refuză mitul „artisticităţii”. 


Luiza Barcan (2014)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Bucureşti, 1959 - Bucureşti, 2013)

  Studii academice:
  1983 - Absolvent al Academiei de Artă „Nicolae Grigorescu", secţia Sculptură, clasa profesorului Paul Vasilescu, Bucureşti, România;
  1991 - 1992 - Ecole des Arts et Restauration „Ferdinand Kulmer”, Sant Maure, Franţa;
  2011 - Doctor magna cum laude, titlu obținut în urma susținerii tezei de doctorat cu titlul Simbolica Fundamentală Tradiţională: perspective, mentalităţi, evoluţii, îndrumător: Prof. univ. dr. Mihail Mănescu, Universitatea Națională de Arte din București, România.
   
  Activitate profesională:
  2000 - 2008 - Profesor asociat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, București, România;
  2003 - 2005 - Profesor invitat, Universitatea Naţională de Artă din București, România.

  Activitate în cadrul Fundaţiei Habitat și Artă în România (HAR):
  1997 - Iniţiator şi coordonator al programului cultural Habitat şi Artă în România, Basarabi, Constanţa, România;
  1997 - 2001 - Organizează numeroase expoziţii de artă plastică ale unor tineri artişti români în Bucureşti, Constanţa, Târgu Jiu şi Râmnicu Vâlcea, România;
  1998 - 1999 - Iniţiator şi coordonator al programului cultural Habitat şi Artă în România, Râmnicu Vâlcea, România;
  1999 - Iniţiator şi coordonator al programului cultural Arta în drum spre muzeu, Râmnicu Vâlcea, România;
  2000 - Iniţiator şi coordonator al programului cultural Tradiţie şi Postmodernitate (cinci ediţii), finanţat de Uniunea Europeană prin programul Cultura 2000, Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni, Râmnicu Vâlcea, România;
  2002 - 2003 - Iniţiator şi coordonator al programului cultural Studiu asupra simbolurilor vizuale fundamentale;
  2003 - 2004 - Restaurează biserica de lemn de la Mreneşti - Creţeni, monument istoric, relocată la Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni, judeţul Vâlcea, România;
  2004 -  Iniţiator şi coordonator al programului cultural Stuf 2004;
  2005 - Restaurează Casa Belciu de la Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni, județul Vâlcea, România;
  2005 - 2006 - Iniţiator şi coordonator al programului cultural Mnemo;
  2006 - 2008 - Iniţiator şi coordonator al programului cultural ReSitus;
  2006 - 2008 - Iniţiator şi coordonator al programului cultural Lut/Adobe;
  2007 - Restaurează Povarna Velescu (distilerie tradiţională) de la Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni, județul Vâlcea, România;
  2009 - 2012 - Restaurează biserica de lemn de la Pietrari-Angheleşti, monument istoric, relocată la Muzeul Satului Vâlcean, BUjoreni, Râmnicu Vâlcea, România;
  2009 - 2012 - Iniţiator şi coordonator al programului cultural SALVart;
  Redactor şef al revistei Ianus, publicaţie a programului Tradiţie şi Postmodernitate;
  Editor şi designer al cataloagelor fundaţiei HAR.

  Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (Filiala București).
  Membru fondator şi director general al Fundaţiei Habitat și Artă în România (HAR).
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1983, 1986 - Bucureşti, România.

  Expoziţii de grup:
  din 1982 - participă la Saloanele Naţionale de Artă Plastică și la expoziţii de grup organizate în ţară şi în străinătate;
  2013 - Teasc pentru memorie, expoziţie retrospectivă de sculptură şi grafică, Galeria „Anticariat Curtea Veche”, Bucureşti, România;
  2014 - Teasc pentru memorie, expoziţie retrospectivă de sculptură şi grafică, Galeria „Artex”, Râmnicu Vâlcea, România.

  Simpozioane:
  1982 - Câmpulung Muscel, Argeş, România;
  1983 - Sălişte, Sibiu, România;
  1984 - Măgura, Buzău, România;
  1985 - Căsoaia, Arad, România;
  1986 - Babadag, Tulcea, România;
  1988 - Poiana cu Schit, Iaşi, România;
  1997 - Basarabi, Constanţa, România;
  1998, 1999 - Râmnicu Vâlcea, România;
  2002 - Târgu Jiu, Gorj, România;
  2004 - Murighiol, Tulcea, România;
  2008 - 2010 - Jurilovca, Argamum, România;
  2012 - Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni, Vâlcea, România.

  Lucrări monumentale:
  1983 - Radu Golescu (bust monumental), conacul Golescu, Câmpulung, Argeş, România.

  Publicații ale artistului:
  Articole şi studii în volume (cronologic):
  Nancu, Alexandru, Reabilitarea prin intervenţie artistică a habitatelor umane urbane, în: „Habitat şi Artă în România”, nr. 1, 1998 şi nr. 2, 1999.
  Nancu, Alexandru, Lemnul - calea îndumnezeirii, în: „Ianus”, nr. 1, 2000.
  Nancu, Alexandru, Sacru şi religios - delimitări necesare, Lumina în spaţiul eclesial răsăritean - câteva elemente simbolice şi Arta copiilor în mentalităţile contemporane, în: „Ianus”, nr. 2, 2000.
  Nancu, Alexandru, Meşteşug şi iniţiere, în: „Ianus”, nr. 3, 2000.
  Nancu, Alexandru, Pentru o perspectivă tradiţională în abordarea simbolurilor, în: „Ianus”, nr. 4, 2001.
  Nancu, Alexandru, Înălţătoarea smerenie - Dimensiuni spirituale în arhitectura Mânăstirii Cozia, în: „Ianus”, nr. 5 - 6, 2002.
  Barcan, Luiza, Nancu, Alexandru, Monografiile bisericilor de lemn de la Ciungetu, Copăceni, Grămeşti şi Mălaia.
  Nancu, Alexandru, Studiu privind locuirea de pământ în Dobrogea şi zona Dunării de jos 2006 - 2007, în: „LUT/ADOBE” 2006 şi 2007.
  Nancu, Alexandru, Studiu privind strămutarea şi restaurarea bisericii de lemn Mreneşti - Creţeni (2003), în: „Caiete Muzeale”, Râmnicu Vâlcea, 2004.
  Nancu, Alexandru, Studiu privind restaurarea şi conservarea Casei Belciu (2005), în: „Caiete Muzeale”, Râmnicu Vâlcea 2006.
  ​Nancu, Alexandru, Timpul în icoană, în: „Memoria Etnologică”, Baia Mare, nr. 11, 2006.
  Nancu, Alexandru, Studiu privind biserica rupestră Corbii de piatră (2007).
  Nancu, Alexandru, Simbolica fundamentală tradiţională - perspective, mentalităţi, evoluţii, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2013 (volum reprezentând teza de doctorat finalizată în 2011).

  Premii şi distincţii:
  1984 - Premiul revistei „Amfiteatru”, București, România;
  1985 - Premiul Comitetului Judeţean pentru Cultură, Arad, România;
  1987 - Premiul Special al revistei „Convorbiri literare” din Iaşi, România;
  1997 - Premiul pentru Ambient al Uniunii Artiştilor Plastici din România pentru programul Habitat şi Artă în România;
  1998 - Programul Habitat şi Artă în România a fost inclus în categoria Best Practicies şi considerat „unul dintre cele mai bune 40 de programe din lume” în domeniul îmbunătăţirii habitatelor umane de către Comisia Naţiunilor Unite pentru Habitate Umane (UNCHS);
  1999 - Diplomă şi medalie pentru Merite culturale deosebite, acordate de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, România;
  2001 - Medalia de Onoare, acordată de Rotary Club, Râmnicu Vâlcea, România.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Arhivă Luiza Barcan