COMENTARIU CRITIC


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Codăşti, jud. Vaslui, 1907 - Bucureşti, 1946)
   
  Pictoriţa Nadejda (Nadia) Ajder (Popovici) - soţie
  Sculptorul Constantin Popovici - fiu
  Pictoriţa Eliza Popovici - fiică
   
  Studii:
  1925 - Şcoala de Arte şi Meserii, cu Vladimir Hegel, Iaşi;
  1926 - 1927 - Studii de canto la Conservatorul din Bucureşti;
  1926 - 1928 (1927 - 1933 vezi cat. Muz. Simu, 1965) - Şcoala de Belle-Arte, cu Dimitrie Paciurea, Bucureşti.

  Activitate profesională:
  1944 - 1945 - Inspector al Ministerului Artelor.
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  1936 - Muzeul Theodor Aman, sculptură, Bucureşti;
  1938 - Expoziţie personală - acuarelă, guaşă, desen (împreună cu Gh. Vânătoru şi Dem.Iordache), Sala Dalles, Bucureşti;
  1947 - Expoziţie retrospectivă în cadrul Salonului Oficial, Bucureşti;
  1965 - Muzeul Simu [cat., prefaţă N. Argintescu-Amza şi Gh. Cosma];
  1999 - Muzeul Naţional de Artă al României (împreună Nadia şi Constantin Popovici), expoziţie organizată de Mariana Vida şi Zoe Pop, prefaţă de Mariana Vida, Bucureşti.
   
  Expoziţii de grup:
  1933 - 1937, 1940, 1942, 1944 - 1946 - Salonul Oficial, Bucureşti;
  1942 - Bienala de la Veneţia, Italia;
  1945 - Tinerimea Artistică, Bucureşti;
  1972 - 25 de ani de artă plastică românească [cat., prefaţă Dan Hăulică], Muzeul de Artă al R.S.R., Bucureşti.
   
   
  Artă publică:
  1934 - Colaborează cu Cristea Grosu la Mon. Infanteriei de Ion Jalea, demolat, Bucureşti;
  Papinian (piatră), Faţada Facultăţii de Drept, Bucureşti.
   
  Muzee:
   - Cabinetul de stampe, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti;
   - Muzeul Naţional de Artă al României (sculptură şi grafică), Bucureşti;
   - Muzeul de Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti.
   
  Premii şi distincţii:
  1934 - Bursa Paciurea;
  1937 - 1938 - Bursa Şcolii Române de la Roma, Italia;
  1937 - Premiul pentru sculptură al Ministerului Cultelor şi Artelor;
  1946 - Câştigă concursul pentru Mon. Victoriei (nerealizat).
   


  BIBLIOGRAFIE

  Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Tomes I-VIII, Paris, 1999.
  Cârneci, Magda, Artele plastice în România 1945 - 1989, Editura Meridiane, 2000, p. 31.
  Deac, Mircea , 50 de ani de sculptură, OID.ICM, Bucureşti, 2000.
  Dublea, Eugeniu, Artişti plastici români, Bucureşti, 1936.
  Florea, Vasile, Istoria artei româneşti, Editura Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 1982.
  Nanu, Adina, I.G.P., Editura Meridiane, Bucureşti, 1983.
  Oprea, Petre, Expozanţi la Saloanele Oficiale de pictură, sculptură, grafică 1924-1944, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, 2004.
  Pelin, Mihai, Deceniul prăbuşirilor (1940-1950). Vieţile pictorilor, sculptorilor şi arhitecţilor români între legionari şi stalinişti, Compania, Bucureşti, 2005.
  Prut, Costantin, Dicţionar de artă modernă şi contemporană, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002.
  Repertoriul graficii rom. XX., VII vol., Muzeul de Artă al Republicii Socialiste Române, Cabinetul de Stampe şi Desene, Bucureşti, 1978-2008.
  Vianu, Tudor, Sculptura românească, în: „Artă şi tehnică grafică”, nr. 4-5, iun-sept 1938.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicţionarul sculptorilor din România, Lit. H-Z, Vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, pp. 231-233.
   
  Ciucă, Valentin, în: „Revista muzeelor monument”,  Rev muz. mon., nr. 6, p. 19.

  Surse web:
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Grigore_Popovici
  http://www.romlit.ro/o_carte_document_-_legionari_i_staliniti