COMENTARIU CRITIC


          Unul dintre artiştii reprezentativi pentru direcţia modernă primită de sculptura românească din a doua jumătate a secolului XX, format la clasa lui Boris Caragea, Aurel Stâncă Olteanu se remarcă prin folosirea tuturor materialelor destinate sculpurii, piatră, lemn, metal, bronz, printr-o îndelungată exersare a tehnnicilor clasice (cioplirea şi modelarea), prin serii de lucrări de atelier care nu rămân prizoniere ale unei maniere de lucru, ci trec treptat de la un figurativ stilizat spre non-figurativ. Experienţa sa de restaurator contribuie la tratarea atentă a materialelor utilizate, dar şi la însuşirea unui bogat registru de teme. Prezent în expoziţii de grup, în special, în ţară şi peste graniţe, mai puţin activ în simpozioanele de creaţie, Aurel Stâncă Olteanu abordează cu delicateţe personaje feminine pe care le stilizează până la obţinerea unei sugestive gracilităţi şi le polisează până la obţinerea unor suprafeţe apte să capteze lumina. 

Luiza Barcan (2014)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Cernăuţi, Iugoslavia, 1937)

  Studii academice:
  1961 - Absovent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, profesor Boris Caragea, Bucureşti.
   


  PROIECTE

  Expoziţii de grup:
  1962 - Expoziţia tinerilor artişti, Bucureşti;
  1962 - 1967 - Expoziţia Anuală de Stat, Bucureşti;
  1966 - Bienala de pictură şi sculptură, Bucureşti;
  1969 - Expoziţia de artă românească, Torino, Italia;
  1976 - Expoziţia de artă românească, Florenţa, Italia;
  1992 - 1994 - Salonul Municipal, Bucureşti;
  1999 - Dante în România, Ravenna, Italia;
   2008 - Saloanele Moldovei, Bacău-Chişinău;
  2013 - Bienala naţională de Plastică Mică „Vârsta de bronz”, ediţia a III-a, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca.

  Simpozioane:
  1977 - Icar, Galaţi;
  1982 - Rodul pământului, Măgura, ediţia a XIII-a, Buzău.

  Lucrări în colecții publice:
    - Muzeul Unirii, Alba Iulia;
    - Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti;
    - Centrul cultural „G. Apostu”, Bacău;
    - Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi;
    - Muzeul Judeţean, Suceava.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicţionarul sculptorilor din România. Secolele XIX - XX, Vol. II, Lit. H - Z, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, pp. 179 - 180.

  Surse web:
  http://www.modernism.ro/2013/11/10/bienala-nationala-de-plastica-mica-varsta-de-bronz-editia-a-iii-a/
  http://www.macluj.ro/2013_arhiva_expozitii/virsta-de-bronz-2013.html