COMENTARIU CRITIC


        Formată în spiritul unui modernism clasicizant, Iulia Oniţă a onorat (în a doua jumătate de veac XX românesc, cu structurile culturale aferente momentului) o carieră de peste patru decenii, cu paliere exemplare ale vocaţiei de sculptor. A semnat monumente de for public cu figuri istorice, portrete de efigii culturale, teme alegoric-spiritualizate, până la forjarea unei mărci proprii de rafinare sintetică a figurii umane, mai cu seamă torsul şi portretul. Cu simplificările stenice de volume descinse din Medrea, cu delicateţea ritmată a decupajelor de stilizare tipice lui Irimescu, artista a excelat, în prelungirea nobleţii portretisticii lui Gh. D. Anghel, în forjarea chipului feminin şi a echilibrărilor axiale de corp feminin suplu.
 
Aurelia Mocanu (1987)
Fragment preluat din Iulia Oniţă (monografie), Colecţia Pygmalion, Editura Meridiane, 1987, p. 103.
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Dorohoi, Suceava, 1922 - 1987, Bucureşti; din 1950 se stabileşte în Bucureşti)

  Studii academice:
  1941 - 1943 - Studiază la Academia de Belle-Arte, profesor de sculptură Ion Irimescu, profesor de desen I. L.Cosmovici, Iaşi;
  1943 - 1946 - Absolvă Academia de Belle-Arte, profesor Cornel Medrea, Bucureşti.

  Activitate profesională:
  1963 - Predă Sculptura la Facultatea de Arte Plastice a Institutului Pedagogic, Universitatea Bucureşti;
  1968 - Apare Monografia Iulia Oniţă, Editura Meridiane, scrisă de Maria Dumitrescu;
  1987 - Apare Monografia Iulia Oniţă, Editura Meridiane, scrisă de Aurelia Mocanu.

  din 1952 - Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  1965 - Expoziţie personală (25 de lucrări), Galeriile de Artă ale Fondului Plastic, Sala Magheru, Bucureşti;
           - Galeria Orizont, Bucureşti;
  1966 - Expoziţie personală (12 lucrări în bronz), Aachen şi München, Germania;
  1970, 1973 - Expoziţie personală (7 lucrări, bronz), Galeria Apollo, Bucureşti;
  1984 - ONDEA, Bucureşti.
   
  Expoziţii de grup*:
  1946 - Salonul de toamnă (expune lucrarea Portretul mamei, ghips), Iaşi;
  1947 - Salonul Oficial de Pictură şi Sculptură de Toamnă, Iaşi;
  1950 - Expoziţia de stat a Artelor Plastice (expune lucrarea Portretul muncitoarei Maria Homenco, ghips), Bucureşti;
  1951 - Expoziţia de stat a Artelor Plastice, Bucureşti;
  1952 - 1955 - 1959 - Expoziţia anuală de stat Impresii din Cehoslovacia, Sala N. Cristea, Bucureşti;
                                  - Festivalul mondial al tineretului;
  1953 - Expoziţia de stat a Artelor Plastice (expune lucrarea Ostaş român), Bucureşti;
  1954 - Expoziţia de stat a Artelor Plastice (expune lucrarea Portretul dirijorului Dinu Stelian, bronz), Bucureşti;
  1955 - Expoziţia inter-regională (participă cu lucrarea Ecaterina Teodoroiu - bronz şi Portret de utecistă), Bucureşti;
  1956 - Participă la Concursul Monumentul eroilor patriei, faza I;
  1957 - Impresii din Cehoslovacia (participă cu lucrări în acuarelă - peisaje din Praga - şi lucrări de sculptură), Sala „Nicolae Cristea”; expoziţia se deschide în acelaşi an şi la Praga;
           - Expoziţia regională a Artelor Plastice (expune lucrarea Portretul comandantului de vas Gh. Bădescu);
           - Expoziţia Festivalului Mondial al Tineretului (expune lucrarea Dar pentru festival, lucrarea expusă ulterior la Moscova şi premiată cu menţiune);
           - Expoziţia inter-regională (expune lucrarea Lupeni 1929, ghips);
  1959 - Expoziţia de portrete (participă cu portretul balerinei Alexa Dumitrache - bronz - şi alte portrete);
           - Expoziţia de stat a Artelor Plastice (expune lucrările Ucenic - ghips şi Colectivist din Viişoara - bronz), Bucureşti;
  1960 - Expoziţia regională (participă cu lucrările Tinereţe - bronz şi Portret de fetiţă - bronz), Bucureşti;
           - Expoziţia inter-regională (participă cu lucrările Portret de muncitor - bronz şi Portret de muncitoare - bronz), Bucureşti;
  1961 - Expoziţia de artă românească, Ankara, Istanbul, Moscova, Sofia;
           - Expoziţia regională, Bucureşti;
           - Expoziţia de portrete (expune lucrările Portretul balerinei Alexa Dumitrache - bronz, Portretul muncitorului ceferist Jean Vasile - bronz şi Portret de muncitoare - bronz);
  1962 - Expoziţia regională (expune lucrarea Pionier - bronz);
  1964 - Expoziţia de pictură, scuptură şi grafică (participă cu lucrarea Adolescentă - bronz);
  1965 - Expoziţia Republicii Socialiste România de pictură şi sculptură (15 lucrări), Varşovia, Polonia;
           - Expoziţia Colocviu Brâncuşi (participă cu două lucrări, Maternitate I şi Maternitate II);
           - Expoziţia regională (expune lucrările Portretul balerinei Alexa Dumitrache - bronz şi Fetiţă aşezată - bronz), Bucureşti;
  1966 - Sala Dalles (expune lucrările Reverie - bronz şi portretul Rodica - Bronz), Bucureşti;
  1967 - Expoziţie de grup (expune Victoria şi portretul balerinei Ileana Iliescu - bronz), Sala Dalles, Bucureşti;
           - Colocviul Brâncuşi (expune lucrările în bronz Maternitate I şi Maternitate II);
           - Sala Dalles (expune lucrarea Familia - piatră), Bucureşti;
  1968 - Expoziţie de grup (expune Portret de ţărancă şi alte 7 lucrări în bronz), Sala Dalles, Bucureşti;
  1969 - Sala Dalles (expune lucrările Victoria - bronz şi Portretul balerinei Ileana Iliescu - bronz), Bucureşti;
  1970 - Expoziţia internaţională Secolul XX la Varşovia (expune lucrările In memoriam şi Îmbrăţişare), Galeria Nouă, Bucureşti;
  1971 - Expoziţia UNESCO (expune portretul Alexei Mezincescu - bronz), Sala Dalles, Bucureşti;
           - Expoziţia de artă românească, Roma, Italia;
           - Sala Dalles (expune lucrărule Solidaritate - bronz şi Portret de ţărancă - bronz), Bucureşti;
  1972 - Sala Dalles (participă cu lucrările Solidaritate II - bronz şi Portret de ţărancă - marmură), Bucureşti;
           - Expoziţia internaţională Secolul XX, Varşovia, Polonia;
           - Galeria Nouă (expune lucrările In memoriam şi Îmbrăţişare), Bucureşti;
  1973 - Sala Dalles (expune lucrarea Portret de muncitor - bronz), Bucureşti;
           - Expoziţia de artă românească, Roma, Italia;
           - Expoziţia Corpului Didactic UNESCO (expune portretul Alexei Mezincescu - bronz), Sala Dalles, Bucureşti;
  1974 - Expoziţie de grup (participă cu lucrarea Tors - bronz), Sala Dalles, Bucureşti;
           - Expoziţia comemorativă (expune lucrarea Maternitate - bronz);
           - Dezvelirea monumentului Gărzile patriotice (arhitectura Dinu Gheorghiu), Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi;
  1974, 1976 - Hommage à Brâncuşi, Paris, Franţa;
  1975 - Expoziţia de Artă Plastică (expune lucrarea Ţărancă), Haţeg;
           - Sala Arghezi (expune lucrarea Maternitatea - bronz);
           - Galeria Nouă (expune lucrarea O fată veselă);
           - Sala Dalles (expune lucrarea Pace - bronz), Bucureşti;
           - Expoziţia internaţională de Sculptură Mică, Budapesta, Ungaria;
  1976 - Anuala de stat (expune portretul lui Coresi - bronz);
           - Salonul de Pictură şi Sculptură a Municipiului Bucureşti (expune portretul Textilistă - bronz), Bucureşti;
  1977 - Expoziţie internaţională de Artă Plastică, Moscova, Rusia;
  1978 - Salonul de Pictură şi Sculptură al Municipiului Bucureşti (expune lucrarea Maria de Mangop - bronz), Bucureşti;
           - Expoziţia republicană  „Magistralele socialismului” (expune lucrarea Muncitor - bronz), Bucureşti;
  1979 - Expoziţia republicană de pictură şi sculptură (expune lucrarea Portret votiv - bronz), Bucureşti;
           - Anuala de stat (expune lucrarea Omagiu Elenei Cuza - bronz), Bucureşti;
           - Expoziţia republicană de Artă Plastică - faza finală din cadrul Festivalului naţional „Cântarea României” (expune lucrarea Portret votiv - bronz);
           - Salonul Municipal Bucureşti (participă cu lucrarea Miner - bronz), Bucureşti;
  1979 - 1980 - Salonul municipiului Bucureşti, Bucureşti;
  1980 - Salonul Municipiului Bucureşti (expune lucrarea Pavor - bronz), Bucureşti;
           - 2050 de ani de la constituirea primului stat dac centralizat (expune lucrarea Ana Ipătescu), Bucureşti;
  1981 - Expoziţia dedicată Zilei Femeii (expune lucrarea Maternitate), Bucureşti;
           - Expoziţia de sculptură contemporană (participă cu lucrarea Maria Mangop), Budapesta, Ungaria;
           - 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român (participă cu lucrarea Portret - bronz);
  1982 - Artiştii plastici şi pacea (expune lucrarea Portret - bronz), Sala Dalles, Bucureşti;
           - Expoziţie retrospectivă, Sala Dalles, Bucureşti; itinerantă la Botoşani şi Dorohoi;
           - Expoziţia republicană 75 de ani de la răscoalel ţărăneşti (expune lucrarea Maternitate - bronz);
           - Ţărănimea în lupta revoluţionară pentru progresul social şi edificarea socialismului în România (expune lucrarea Magna Mater - bronz);
           - Expoziţia dedicată zilei internaţionale a femeii, Sala Dalles (expune lucrarea Maternitate - bronz), Bucureşti;
           - Bienala de Pictură şi Sculptură (expune lucrarea Icar - bronz);
           - Expoziţia de sculptură contemporană românească (expune lucrarea Maria Mangop), Budapesta, Ungaria;
  1984 - Expoziţie retrospectivă şi itinerantă (Botoşani şi Dorohoi), organizată de Oficiul de expoziţii al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, Sala Dalles, Bucureşti;
  1986 - Simpozionului internaţional Asociaţia internaţională a criticilor de artă, Muzeul Colecţiilor de Artă, Bucureşti.
   
  Lucrări monumentale:
  1958 - Monumentul ostaşului român (arhitectura Mircea Anania), Oradea, Bihor;
  1961 - Tinereţe, Eforie Nord, Constanţa;
  1965 - Maternitate (bronz);
           - Reverie (bronz);
           - Troiţă (ghips patinat);
  1966 - Motiv folcloric (ghips);
           - La târg (ghips patinat);
  1969 - Coresi, Muzeul de Istorie a Tiparului, Târgovişte, Dâmboviţa;
           - Solidaritate (bronz);
  1970 - Portret de ţărancă (bronz);
           - Tors (bronz);
  1973 - In memoriam (bronz);
           - Îmbrăţişările (bronz);
           - Ana Ipătescu (bronz);
  1973, 1975, 1982 - Ciclul icaric (bronz);
  1974 - Gărzile patriotice, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi;
  1975 - Pace (bronz);
  1977 - Ecaterina Teodoroiu (arhitect Mircea Dîmboianu), Târgu Jiu, Gorj;
  1980 - Pavor (bronz);
  1980 - 1984 - Magna mater (bronz);
  1981, 1984 - Evocare (bronz);
  1982 - Minerii, Baraolt, Covasna;
  1984 - Pro memoria (bronz);
  1987 - Minerii, Baraolt, Covasna.
   
  Portrete:
  1959 - Alexa Dumitrache (bronz);
  1961 - Ileana Iliescu (bronz);
  1968 - Portret de ţărancă (bronz);
  1970 - Prinţesa dacă (bronz) Domniţa (bronz);
  1971 - Ana Ipătescu (bronz);
  1982 - Maria Bordanache (bronz).

  Lucrări în colecții publice:
   - Muzeul Militar, Bucureşti;
   - Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti;
   - Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti;
   - Muzeul Judeţean, Bistriţa;
   - Muzeul Brăilei;
   - Muzeul de Artă, Constanţa;
   - Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi;
   - Muzeul de Artă, Iaşi;
   - Muzeul de Artă, Piatra Neamţ;
   - Muzeul Brukenthal, Sibiu;
   - Muzeul de Artă, Timişoara.

  Premii şi distincţii:
  1953 - „Medalia muncii” la Expoziţia de stat a Artelor Plastice, Bucureşti;
  1956 - Premiul al III-lea la Concursul Monumentul eroilor patriei;
  1963 - Premiul al II-lea pentru Sculptură din partea Uniunii Artiştilor Plastici din România;
  1966 - Premiul al II-lea al Uniunii Artiştilor Plastici din România pentru expoziţia personală 1965;
  1968 - Ordinul Cultural cl. a IV-a;
  1974 - Primeşte Medalia A 30-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist;
  1979 - Premiu  pentru monumentul Ecaterina Teodoroiu la Festivalul Naţional Cântarea României;
           - Premiul I pentru sculptura Evocare;
  1980 - Premiul „Ion Andreescu” al Academiei Române pentru portretul Elenei Cuza şi pentru monumentul Ecaternia Teodoroiu;
  1981 - Premiul I pentru sculptura Evocare la Expoziţia Republicană Festivalul Naţional „Cântarea României”;
  1985 - Premiul revistei „Arta”, acordat de Uniunea Artiştilor Plastici din România pentru expoziţia din 1984 de la Sala Dalles.

  * Expoziţii de grup: 1960 - Participă la expoziţiile de grup ale artiştilor români, deschis la Praga, Bratislava, Berlin, Atena şi Budapesta; 1969 - Israel, Finlanda, R.P. Polonă, R.S.F. Iugoslavia şi Franţa; 1974 - Berlin (Germania), Budapesta (Ungaria), Varşovia şi Cracovia (Polonia), 1981 - Belgrad, Serbia.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Mocanu, Aurelia, Iulia Oniţă (monografie), Editura Meridiane, Bucureşti, 1987.

  Surse web:
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Iulia_Oni%C8%9B%C4%83
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Wiki-_iulia_onita.pdf