COMENTARIU CRITIC


        Elaborate în directă legătură cu ambianţa naturală sau cu elementele arhitectonice, formele sculpturale fac un efort de adaptare la spaţiu, fără să stingă însă tensiunile expresive ce animă fiinţa lăuntrică a artistei. Fluxul expresiei poartă, în unele lucrări, ecouri culturale sosind din orizontul antichităţii (vestigiile Atenei) sau din cel al barocului (ciclul Draperii). Interesul său pentru valorile patrimoniale se vădeşte în unele cercetări şi studii comparate, cum sunt cele privitoare la morfologiile artei lemnului din Maramureş.

Constantin Prut
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Turnu Măgurele, 1947; din 1973 stabilită în Franţa)

  Studii Academice*:
  1965 - 1971 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Bucureşti;
  1972 - Şcoala Specială de Design, Köln;
  1978 - Şcoala de Arte Frumoase Upper, secţia arhitectură; maeştri: Ion Lucian (profesor), Robert Couturier, Paris.

  *A scris Les Maisons en Bois de Maramuresh. Comparaisons et Hypothèses, Paris, 1984.
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  1972 - Atena, Grecia;
  1974 - Paris, Franța;
           - Huston, SUA;
  1985 - Geneva, Elveția;
           - Château de Vaux-le-Pénil, Franța.

  Simpozioane:
  1971 - Măgura, Buzău;
  1972 - St. Wendel, Germania;
  1980 - Carrara, Italia;
  1982 - Plitvice, Croația.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, p. 56.
  Jianu, Ionel, Les Artists Roumains en Occident. Anthologie redigée par Ionel Jianou, Gabriela Carp, Ana Maria Covrig, Lionel Scanteye, American Romainam Academy of Arts ans Sciences, Paris, 1986.