COMENTARIU CRITIC


          Generaţia de sculptori formată în deceniul şapte al secolului XX îl numără printre cei mai activi membri ai ei pe artistul transilvănean Dumitru Paina. Ca şi în cazul celorlalţi congeneri ai săi, confruntarea cu piatra, marmura şi lemnul în numeroase tabere de creaţie din România şi de dincolo de graniţe a reprezentat o a doua şcoală de sculptură, adăugată anilor de studiu la Academia de Artă din Cluj. Toţi aceşti sculptori, şi între ei, desigur, Dumitru Paina, au dobândit în timp o experienţă solidă reflectată, apoi, şi în sculptura mică, de atelier. 
         Dumitru Paina face notă aparte în peisajul artistic contemporan printr-o vocaţie accentuată a decorativului şi prin studiul după natură al anumitor forme vegetale, florale, transpuse în materialele tradiţionale, destinate cioplirii sau modelajului. Nici teme majore, precum geneza ori sacrificiul, gândite abstract şi simbolic în mixturi de materiale, nu-i sunt străine artistului. Dumitru Paina exploatează inteligent texturile naturale, cărora le contrapune şlefuiri sau patinări expresive. 


Luiza Barcan (2014) 
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Livada de Bihor, jud. Bihor, 1953)

  Studii academice:
  1982 - Absolvent al Academiei de Arte Vizuale „Ion Andreescu”, specializarea Sculptură, Cluj-Napoca;

  Activitate profesională:
  1995 - 2011 - Lector universitar la Facultatea de Arte Vizuale, Oradea;
  1997 - 2008 - Lector universitar la Universitatea „Vasile Goldiş”, Arad;
   - Preşedinte al Fundaţiei Umanitare „Art Mondo”.

  din 1993 - Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România 
  din 1997 - Membru A.I.A.P. (Association Internationale des Arts Plastiques)
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  1984 - Galeria Alfa, Arad;
  1986 - Elogiu Pământului, Galeria Alfa, Arad;
  2000 - Galeria Noble House, Oradea, Bihor;
  2004 - Galeria Delta, Arad;
  2005 - Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, Bihor.

  Expoziţii de grup:
  1972 - Salonul Municipal, Oradea, Bihor;
  1979, 1980, 1982 - Expoziţia Judeţeană, Oradea, Bihor;
  1981 - Expoziţia Interjudeţeană, Cluj-Napoca;
  1982 - Expoziţia Naţională, Sala Dalles, Bucureşti;
  1983 - Până în prezent - Participă la toate expoziţiile organizate de Filiala Uniunii Artiştilor Plastici Arad în Galeriile Alfa, Arta şi Delta, precum şi la expoziţiile artiştilor arădeni la Szarvas, Gyula, Kaposvar, Bekescsaba şi Oroshaza în Ungaria, Zrenjanin-Yugoslavia şi Heidelberg-Germania;
  1984 - Bienala Atelier 35, Muzeul Unirii Alba-Iulia, Cluj-Napoca;
  1985 - Desene de Sculptori (a sculptorilor participanţi la Tabăra de la Căsoaia, jud. Arad), Bekescsaba, Ungaria;
  1986 - Bienala Atelier 35, Palatul Culturii Târgu-Mureş, Cluj-Napoca;
  1989, 1992 - Bienala Naţională de Sculptură Mică, Galeriile Arta, Arad;
  1996, 1998, 2000, 2002, 2004 - Bienala Naţională de Sculptură Mică, Galeria Delta, Arad;
  1997 - Expoziţia sculptorilor participanţi la Tabăra de Sculptură, Rumilly, Franţa;
  1998 - Expoziţia sculptorilor participanţi la Concursul de Sculptură, Belley, Franţa;
  1999 - Până în prezent - Participă la Saloanele Judeţene de la Muzeul Ţării Crişurilor, organizate de Filiala Uniunii Artiştilor Plastici, Oradea, Bihor;
  2001 - Expoziţie de desene, Tokyo, Japonia;
  2002, 2003 - Expoziţie de sculptură, Tokyo, Japonia;
  2002 - Expoziţie de sculptură, Csongrad, Ungaria;
  2003 - Expoziţie de sculptură, Regensburg, Germania;
  2005 - Expoziţie de sculptură, Baia Mare, Maramureş;
  2005, 2007, 2009, 2011, 2013 - Bienala Internaţională de Artă Contemporană, Arad;
  2008 - Expoziţie Internaţională de Artă Contemporană, Morovale, Italia;
  2009 - Expoziţie de Desen şi Sculptură, Baia Mare, Maramureş;
           - Vârsta de bronz, Cluj-Napoca;
  2013 - Rezonanţe 2013, Galeriile de Artă, Focşani.
   
  Simpozioane:
  1984 - Oţelu-Roşu (piatră), Caraş-Severin;
  1985 - Căsoaia (piatră), Arad;
  1986 - Izvorul Mureşului (piatră), Harghita;
  1987 - Sîngeorz-Băi (marmură), Bistriţa-Năsăud;
  1988 - Macea (piatră), Arad;
  1995 - Zalău (piatră), Sălaj;
  1997 - Rumilly (piatră), Franţa;
  1997, 1998 - Baia Sprie (marmură), Maramureş;
  1998 - Schrems (granit), Austria;
           - Belley (piatră), Franţa;
  2001 - Brâncuşiana (piatră), Târgu-Jiu, Gorj;
           - Csongrad (bronz), Ungaria;
  2007 - Bourg-en-Bresse (piatră), Franţa;
  2009 - Suciu de Sus (lemn), Maramureş.

  Lucrări monumentale:
  1988 - Monumentul eroilor, Grăniceri, Arad;
  1989 - Cuplu (piatră), Macea, Arad;
  1991 - Vasile Goldiş (bust), Macea, Arad;
  1993 -  Monumentul eroilor (coautor cu Emil Vitroel), Ghioroc, Arad;
  1994 - Monumentul eroilor, Prunişor, Arad;
  1995 - Monumentul fotbalistului, Stadion Crişana, Sebiş, Arad;
  1998 - Cap, Schrems, Austria;
  1999 - Ansamblul sculptural decorativ Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, Oradea, Bihor;
  2000 - Realizarea stemei Municipiului Oradea, Bihor;
  2002 - Monumentul eroilor, Săcădat, Bihor;
  2004 - Radu Golescu (bust, bronz), Arad;
  2007 - Monumentul foştilor deţinuti politici, Arad;
  2008 - Alexandru Ioan Cuza (bust, bronz), Arad;
  2010 - Monumentul sticlarului - Hugo Hirsch (bronz), Dőbern, Germania;
  2012 - Placa comemorativă - 100 de ani de la zborul lui Aurel Vlaicu la Arad (bronz şi marmură);
           - Monumentul Reginei Maria (bronz), Oradea, Bihor;
  2013 - Placa comemorativă Dr. Alexandru Nemeş, Oradea, Bihor.

  Restaurare şi reconstituiri:
  1979 - Reconstituire Miliarium roman (piatră), Aiton, Cluj;
  1990 - Reconstituirea Monumentului eroilor, Hălmagiu, Arad;
  1997 - Restaurarea ansamblului sculptural Alma Mater, Liceul „Moise Nicoară”, Arad;
  1999 - Reconstituirea ansamblului sculptural de pe faţada Primăriei Oradea, Bihor;
  2003 - Restaurarea porţii I de la Cetatea Alba Iulia;
  2011 - Reconstituirea statuii Abundenta, Oradea, Bihor.

  Lucrări în colecţii publice şi particulare:
  România, Austria, Germania, Franţa, Anglia, Ungaria, S.U.A., Turcia.

  Premii şi distincţii:
  1997 - Premiul Juriului, Rumilly, Franţa;
  1998 - Premiul I, Belley, Franţa;
  2003 - Diplomă de Merit, Uniunea Restauratorilor de Monumente Istorice din România;
  2011 - Titlul de Excelenţă pentru întreaga activitate, Primăria Arad.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Cebuc, Al., Florea, V., Lăptoiu, N., Enciclopedia Artiştilor Români Contemporani, vol. III, Editura ARC 2000, p. 144.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicţionarul sculptorilor din România secolele XIX-XX, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, pp. 195-196.

  Arad Art. 50 de ani de artă vizuală arădeană, Editura Mirador, Arad, 2007, pp. 100-101.
  Arad Art 2001: Monografia artiștilor profesioniști din domeniul artelor vizuale, asociați în cadrul Filialei din Arad a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Editura Mirador, Arad, 2001, pp. 60-61.
  Colta, Onsim, Cu faţa spre centru, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2008, pp. 162-167.
  Dârţu, Constantin Toni, Personalităţi române şi faptele lor 1950-2000, vol. 40, Iaşi, Editura Panfilius, 2010, pp. 393-452.
  Medeleanu, Horia, Culoare şi formă, Editura Mirador, 1996, p. 140.
  Truţă, Horia, Demsea, Dan, Monumente de for public, însemne memoriale, construcţii decorative şi parcuri din judeţul Arad, Editura Nigredo, Arad, 2007, pp. 73, 88, 90, 95.
  Who’s who in Romania, Editura Pegasus Press, Bucureşti, 2002, p. 461.