COMENTARIU CRITIC


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Brăhăşeşti, Galaţi, 1918 - Bucureşti, 2004)

  Studii academice:
  1943 - Academia de Arte Frumoase, Profesori: Oscar Han, Cecilia Cuţescu-Storck, Eustaţiu Stoenescu, București,
  1947 - 1950 - Institutul de Arhivistică, Biblioteconomie şi Muzeografie, Bucureşti.

  Activitate profesională: 
  1947 - 1950 - Angajată al Institutul de Arhivistică, Biblioteconomie şi Muzeografie; 
  1948 - 1950 şi 1965 - 1976 - Muzeograf la Muzeul de Artă RSR; 
  1950 - 1958 - Lector la Institutul de Artă Dramatică şi Cinematografie;
  1951 - 1958 - Lector la Institutul de Arte Plastice din Bucureşti;
  1976 - 1980 - Istoric de artă, Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional şi a Monumentelor Istorice (a lucrat în cadrul proiectului de reamenajare a interioarelor de la Castelul Peleş);
   - A contribuit la amenajarea Muzeului de Artă din Tulcea.

  din 1948 - Membră a Sindicatului Artelor Frumoase.
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1957 - București.

  Expoziții de grup:
  1945 - Tinerimea Artistică, București;
  1948 - Flacăra, București;
  1948, 1949, 1953, 1955, 1956 - Anualele de stat, Bucureşti;
  din 1953 - participă la expoziții anuale de stat;
  1957 - Expoziţia comemorativă 1907, București.

  Scrieri ale artistei:
  Răchițeanu, Carmen, Dicţionar de artă: Forme tehnici, stiluri artistice, vol. I A-M şi vol. II M-Z, Editura Meridiane, 1995, 1998. 

  Răchițeanu, Carmen, Dem. Iordache, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.
  Răchițeanu, Carmen, Dimitrie Paciurea, ESPLA, Bucureşti, 1947.

  Răchițeanu, Carmen, Catalogul Galeriei de Artă Universală, vol. III, Pictura Ţărilor de Jos, Bucureşti, Muzeul de Artă RSR, 1975. 
  Răchițeanu, Carmen (co-autor), Album Peleş, 1974. 

  Răchițeanu, Carmen, Sculptura în expoziţia anuală de Stat, în: „Contemporanul”, nr. 10, 1954.
  Răchițeanu, Carmen, Galeria Universală a Muzeului de Artă al RSR, în: „Arta”, nr. 12, 1965, pp. 598, 645.
  Răchițeanu, Carmen, Costache Agafiţei, în: „Arta”, nr. 6, 1966, p. 37. 

  Portrete:
    - Constantin D. Rosenthal;
    - Moş Ion Roată;
    - Vasile Roaită;
    - Sică Alexandrescu;
    - Portret de fetiţă;
    - Filatoare.

  Muzee:
   - Muzeul de Artă, Bacău;
   - Studiu (gips) și Portretul Luciei Bălăcescu (gips), Muzeul Național de Artă al României, București;  
   - Muzeul de Artă Vizuală, Galați;
   - Muzeul Municipal, Râmnicu Sărat, Buzău.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Referinţe critice:

  Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.
  Deac, Mircea, Sculptura în România, secolele XIX-XX, Editura Medra, 2005.
  Ciucă, Valentin, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011.
  Oprea, Petre, Artişti participanţi la expoziţiile Societăţii Tinerimii Artistice (1902-1947), Editura Maiko, Bucureşti, 2006.
  Oprea, Petre, Expozanţi la Saloanele Oficiale de pictură, sculptură, grafică 1924-1944, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, 2004.
  Stoica, Corneliu, Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni, ediţia a II-a, revizuită şi întregită, Editura Axis Libri, Galaţi, 2013
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Lit. H-Z, vol. II, Editura Academiei Române, București, pp. 243-244.

  Buculei, Toader, Prezenţe brăilene în spiritualitatea românească, Libertatea SA, Brăila, 1993. 
  Ciucă, Valentin, Un secol de arte frumoase în Bucovina, ART XXI, Iaşi, 2005.