COMENTARIU CRITIC


          Vedem forme cu forţă, calm şi totodată simple, fără ceva de prisos, care sigur sunt rezultatul unor lungi demersuri artistice. Suba deţine un limbaj variat: la fel de bine lucrează în marmură, lemn, metal şi rezolvă cu succes combinarea lor. Astfel scoate în evidenţă valoarea şi frumuseţea nobilă a acestor materiale. Aduce o contribuţie şi viziunea artistului de a scoate în evidenţă esenţa lucrurilor, de a se exprima direct, fără ocolişuri. Şerpuirea lemnului ars, unduirea largă a marmurei, tratarea în stilul concis al baladelor, încadrarea în marmură al metalului cu efecte tainice arată cu o nobilă simplitate concepţia despre viaţă a artistului.
Julia Nemeth, Enciclopedia taberei de creaţie „Prietenia”, Lăzarea, 2004.
 
           László Suba, sculptor afirmat încă din anii studenţiei sale clujene, ca un artisan conştiincios şi tenace, preocupat de o anume gospodarească finitudine a supafeţelor, ca şi de realizarea unor sinteze prin stilizare, într-o cheie vag decorativă.
P. Frâncu, Arta plastică, 1983/12.
 


BIOGRAFIE

(Ghindari, Mureş, 1941)

Studii academice:
1965 - Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, Prof.: Izsák Márton, Artúr Vetró, Romulus Ladea, Cluj-Napoca.

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Breasla Barabás Miklós.
 


PROIECTE

Expoziţii personale:
1998, 2011 - Cluj-Napoca;
2001 - Szolnok, Ungaria.

Expoziţii de grup* (internaţionale):
1996 - Budapesta, Ungaria;
2002, 2013 - Expoziţia Breslei Barabás Miklós, Cluj-Napoca.

Simpozioane:
 - Lăzarea, Harghita;
 - Jebucu, Sălaj;
 - Ghindari, Mureş;
 - Nagykörű, Ungaria.

Lucrări în spaţiul public:
1999 - Dózsa (piatră artificială), Ghindari, Mureş;
2007 - Wesselényi (piatră), Ghindari, Mureş;
         - Eminescu (bronz), Turda, Cluj;
2009 - Petőfi (piatră artificială), Turda, Cluj;
2011 - Călăreţ (piatră), Nagykörű, Ungaria.
 
Publicaţii:
Suba, László, Olăritul din Turda şi împrejurimi, 2005.
Suba, László, Cântece vechi din Turda, 2008.
Suba, László, De la Ghindari la Turda, convorbiri artistice, 2010.
 
Premii şi distincţii:
2000 - In memoriam Vörösmarty, Premiu special, Bonyhád, Ungaria;
2005 - Diplomă specială, Turda, Cluj;
2009 - Locul al II-lea, expoziţie de artă plastică internaţională, Nagykörű, Ungaria.

* Expoziţii judeţene (1965 - 2009) şi naţionale (1982, 1985, 1987, 1988).
 


BIBLIOGRAFIE