COMENTARIU CRITIC


        Practică cioplitul direct în materiale dure (piatră, granit, marmură) şi modelajul în cazul sculpturii de dimensiuni mici. Exersează diverse tehnici ale picturii şi grafica de carte. Este interesat de problematica istorică comemorativă în cadrul căreia creează seria domnitorilor şi a domniţelor, de portret, de tematica religioasă, etc. Lucrările destinate spaţiilor publice sunt realizate într-un limbaj figurativ accesibil sau abstractizări derivate din simplificarea/eludarea planurilor sau detaliilor descriptive.

Elena Mihuţ
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Măcin, Tulcea, 1928)

  Studii academice:
  1979 - 1982 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu", secţia muzeologie, Bucureşti;
  1961 - 1964 - Institutul de Pedagogie, Bucureşti:

  Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  1997 - Galeria Orizont, Bucureşti;
  1998 - Galeria Hanul cu Tei, Bucureşti.

  Expoziţii de grup (selectiv);
  din 1970 - participă la majoritatea saloanelor republicane şi municipale.

  Simpozioane:
  Participă la taberele de vară ale profesorilor de desen de la Făgăraş, Sibiu, Braşov, Câmpulung, Bistriţa-Năsăud ş.a.

  Lucrări monumentale*:
  Poarta cu domnitori - Dobroeşti;
  Salvaţi copiii - Academia de Poliţie, Bucureşti;
  Olteni - Răstolniţa - portrete cioplite direct în roca muntelui;

  *Alte lucrări la Rodbav, Ghergani, Măcin, Fundeni.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 52 - 53.