BEDIVAN, Cristian
Telefon:


 
COMENTARIU CRITIC


        Figuraţia sa studiat grotescă, cultivând un fantastic mai curând de citat cultural, se înscrie, prin această frecventare a resurselor tradiţiei (evoluând între grav şi parodic), postmodernismului. Repertoriul său animalier şi uman aparţine unui fantastic decorativ, în stilul monştrilor evului mediu timpuriu, dar rafinat şi „domesticit” prin traversarea repertoriilor decorative, ale artefactelor, şi prin distanţare intelectuală. Demonicul şi comicul converg într-o vervă imaginativă şi în virtuozitatea execuţiei.

Alexandra Titu
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Bucureşti, 1951)

  Studii academice:
  1968  - 1974 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu", Bucureşti.

  Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  1978, 1985 - Atelier ‛35, Bucureşti;
  1986 - Italia.

  Expoziţii de grup:
  din 1975 - participă la expoziţii de grup şi colective cu caracter municipal şi republican;
  1980, 1982, 1983 - Elveţia;
  1982 - Norvegia, Olanda, Iugoslavia;
  1983 - Marea Britanie;
  1985 - Italia;
  1993 - Sculptura în lemn, Galeria Etaj 3/4, Teatrul Naţional, Bucureşti;
  1999 - Sculptori români contemporani, Grecia.

  Simpozioane:
  1976, 1984 - Mãgura, Buzău;
  1980 - Arcuş, Covasna;
  1981 - Hobiţa, Gorj;
  1982 - Costineşti, Constanța;
  1983 - Sălişte, Sibiu.

  Lucrări monumentale:
  Orşova, Constanţa.

  Distincţii:
  1973 - Premiul Salonului Naţional Studenţesc;
  1974 - Premiul revistei „Amfiteatru“;
  1986 - Premiul Tineretului;
  1990 - Medalia de aur la Expoziţia Internaţionalã de la Ravenna, Italia.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Catalogul Contemporary Romanian Sculptors, editat de Chambers of  Fine Arts of  Greece,1999.
  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 53 - 54.