ROMAN, Mircea
Telefon:


0745.454.533
 

Adresă:


Atelier:
Str. Băiculești, nr. 29, Combinatul Fondului Plastic, sector 1, București, România
 

Adresă mail:


doruroman@yahoo.com 
 
COMENTARIU CRITIC


        Sculptor, lansat în anii `80, odată cu instaurarea neoexpresionismului, dependent de o figuraţie caracterizată de intensitatea reperelor fizionomice şi de regimul tensionat al formei, de apelul, chiar nesistematic, la culoare ca supliment expresiv şi la strategiile hibridărilor formale/volumetrice cu aport semantic. Reconsiderarea unui figurativism  antropocentric se produce într-un moment al desprinderii de apelarea tehnologiilor şi sistemelor formale ale instrumentarului ţărănesc, ca sursă referenţială, cu mare circulaţie în deceniul nouă, chiar dacă împrumutul este minimal, parţial, ca tehnologie sau ca tipologie a materialităţii. Tema predilectă a creaţiei sculpturale a lui Mircea Roman,  la nivelul sintaxei formale este în această etapă articularea unui bust - de predilecţie feminin, opulent şi intens ca retorică a prezenţei, şi o amplă formă deschisă şi construită discret geometrizat. Acest modul, construit din elemente identice repetitive, se compune şi cu alte  fragmente umane individualizate, dar figura feminină domină acest ciclu în care figurativismul expresionist se suprapune geometrismului liber specific stilului formal precedent. Materialul cel mai adecvat pentru montajul formal al acestei etape este lemnul. Figura umană rămâne în centrul preocupărilor sculptorului, dar regimul expresiv se schimbă adaptându-se noii tematici a prezenţelor angelice. Figurile mai aproape de canonul longilin bizantin, aparţin unei viziuni calofile, de o graţie androgină şi un repertoriu gestual reţinut, ce tinde spre hieratism. Dinamismul conţinut de forma preponderent statică, de o monumentalitate orizontală, (înca în ciclul „femeilor şezând”) sau verticală (în ciclul de îngeri) urmăreşte diferenţierile dintre aceste momente ale evoluţiei sale. Materialele la care apelează permit atât participarea culorii ca suporturi complezente, cât şi elocinţa liniei care închide volumul. O eleganţă ce citează manierismul florentin substituie retorica expresionistă.
 
Alexandra Titu (2014)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Băiuţ, Maramureş, 1958)

  Studii academice:
  1980 -1984 - Institutul de Arte „Ion Andreescu”, specializarea Sculptură, Cluj-Napoca.

  Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  1988 - Galeria Orizont, Bucureşti, România;
  1996 - Teatrul Naţional, Bucureşti, România;
  1998 - Centre Point Gallery ACAVA, Londra, Marea Britanie;
  2000 - Riverside Studios, Londra, Marea Britanie;
  2002 - Fabrica de Ciocolată „Meunier”, Londra, Marea Britanie;
  2005 - Galeria Triade, Timişoara, România;
           - Muzeul de Arte Vizuale, Galaţi, România;
  2006 - Neted, Palatul Mogoşoaia, Ilfov, România;
           - Neted, Galeria Anticariat, Bucureşti, România;
           - Dezorient Expres, Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti, România;
  2007 - Almelo, Olanda;
  2008 - 50±1, Galeria Anticariat, Bucureşti, România;
  2011 - Trupuri, chipuri, Galeria AnnArt, Bucureşti, România;
           - Galeria Recycle Nest, Bucureşti, România;
  2012 - Magazia, Bacău, România.

  Expoziţii de grup:
  1988 - Atelier 35, Baia Mare, Maramureş, România;
  1990 - Auriga, Galeria Orizont, Bucureşti, România;
  1995 - Bienala de la Veneţia, Italia;
  1997 - 3+1, Galeria Beaux Art, Londra, Marea Britanie;
  1998 - Arta Contemporană Românească, Budapesta, Ungaria;
           - Osaka Sculpture Triennale, Japonia;
  2001 - Osaka Triennale, Japonia;
  2004 - Renaissance, Kobe Museum, Japonia;
  2008 - 4+1, Palatul Mogoşoaia, Ilfov, România;
  2009 - Mitologii Subiective, Rocca Paulina, Perugia, Italia;
  2010 - Muzeul de Artă, Cluj-Napoca, România;
  2013 - Fig. 1, Galeria Simeza, Bucureşti, România.

  Premii şi distincţii:
  1988 - Premiul „Atelier 35”;
  1992 - Marele Premiu, Osaka Sculpture Triennale, Japonia;
  1993 - 1994 - Delfina Studio, Londra, Marea Britanie;
  2000 - Ordinul Serviciul Credincios în Grad de Ofiţer;
  2006 - Premiul Juriului Uniunii Artiştilor Plastici din România;
  2008 - Medalia de Aur a Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova;
  2013 - Premiul „George Apostu”, Bacău, România.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Arhivă artist