ARĂMESCU, Constantin-Emil (Ticu)COMENTARIU CRITIC


        După mai multe călătorii de studii prin centrele culturale europene și americane, își amenajează un atelier la Miami, unde se stabilește în 1959. Începe să lucreze la seria de „sculpturi electronice“, pe care le realizează prin îmbinarea unor piese electronice sau „organe“ de mașini, în spiritul artei pop, de mare răsunet în epocă. Treptat, în aria sa de interes pătrund și alte obiecte „ready- made“ (lemnul și fierul unor corăbii naufragiate cândva pe coasta Floridei). În 1964 - 1965 creează o serie de „sculpto-construcții“, apelând la aceeași tehnică a asamblajului. Procedeul la care recurge Constantin Arămescu este cel al montajului de obiecte „gata făcute“, împrumutate din inventarul atelierului său de electronică sau găsite pe plajele Floridei. Întâlnirea aceasta dintre formele lumii moderne și vestigiile epavelor eșuate în urmă cu secole conduce la asociații pline de farmec și mister. „Arhiva“ plajelor și prezențele imperioase ale noii tehnologii nu i se par întotdeauna suficiente pentru a-i exprima gândurile și sentimentele privitoare la timp și istorie. În aceste condiții, sculptorul convoacă din zestrea artistică românească, cu care se simte solidar, o serie de imagini pe care le topește într-un discurs nou. Îndeosebi cultura arhaică și cea populară i se par cele mai bogate în sugestii formale pe care le consideră utile sistemului său de semne. Coloane dacice, troițe, icoane, morfologiile bisericii, uneltele pătrund în compozițiile sale, fixând o zonă de interes filosofic și moral în care ființa artistului se cufundă plină de speranță. Este nu numai un permanent exercițiu de „aducere aminte“, ci și calea prin care, odată aflat pe teritoriul sigur al unor tradiții, poate înfrunta neprevăzutul, artificialitatea și instabilitatea actualității. 

Colectivul META
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Galați, 1914 - Miami, Florida, 1966)

  Studii academice:
  1933 - 1938 - Facultatea de Drept, București;
  1954 - cursurile Institutului Național de Radio;
  1955 - Master of Arts, The American University, Washington, SUA;
  1950 - 1957 - consilier la Biblioteca Congresului, Washington D.C, SUA. 
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1962 - Palm Beach, SUA;
  1968 - 1969 - Galați;
                      - Iași;
                      - Cluj-Napoca.

  Expoziții de grup:
  1961 - Festivalul de artă, Miami, SUA;
  1962, 1963 - cu Georgeta Arămescu, Miami, SUA;
  1964 - Miami, Woodstock, SUA;
  1965 - cu pictorița Nelly O’Brien, Miami, SUA;
  1977 - Iași.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 34 - 35.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor  din România. Secolele XIX-XX, vol. I, lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 40 - 41.

  Comarnescu, Petru, Frații Arămescu (catalog), București, 1972.