BORGO-PRUND (CENCINSKI), ArnoldCOMENTARIU CRITIC


        Construcţie eclectică, opera sculpturală a lui Borgo-Prund asimilează în mod organic şi original o serie de influenţe modelatoare din aria de sinteză culturală şi artistică a Transilvaniei interbelice. Întreaga generaţie a sculptorilor modernişti transilvăneni de la Iosif Fekete, Iosif Bene până la Romul Ladea sau Kós András exploatează valenţele multiple ale sculpturii în lemn, teritoriu nobil şi teren artizanal, care păstrează amintirea practicilor medievale. O stilizare abilă a mijloacelor formale se grefează la Borgo-Prund pe un exerciţiu simbolic pe care îl învaţă de la Paciurea şi Medrea şi pe care îl transpune în exuberanţele simultan baroce, expresioniste, înalt decorative şi cu trimiteri subtil primitiviste ale compoziţiilor sale. 


Mica Gherghescu
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Prundul Bârgăului, 1900 - Statele Unite ale Americii, 1982)

  Studii academice:
  1923 - 1928 - Academia de Arte Frumoase, cu Dimitrie Paciurea, Bucureşti.

  Face parte alături de Carol Pleşa, din echipa lui Corneliu Medrea pentru decorarea Pavilionului României în cadrul Expoziţiilor Internaţionale de la Paris (1937) şi New York (1939/1940).
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  1937, sala „Mozart”, Bucureşti;
  1938, Fundaţia Dalles, Bucureşti.

  Expoziţii colective:
  1934 - Salonul Oficial, Bucureşti;
  1937 - Expoziţia Internaţională de la Paris, Franţa;
  1940 - Trienala de la Milano, Italia;
  1941 - Cluj (alături de Carol Pleşa).

  Lucrări:
  1932 - 1933 - Bărbat cu pălărie (lemn);
  1932 - 1933 - Coborârea de pe cruce (relief, lemn);
  1937 - Maternitate (lemn);
           - Două nuduri (lemn);
   - Pietà (lemn lăcuit);
   - Dansatoare (lemn), Muyeul Naţional de Artă al României;
   - Totem, col. Gheorghe şi Medi Dinu.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Vida, Gheorghe, Dicţionarul Sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, Vol. I., Bucureşti, 2011.

  „Arta şi Omul, revistă lunară pentru răspândirea frumosului”, dir. Aug. Clonda, redactor Borgo Prund, 1933.
  Constantin, Paul, Borgo-Prund, în: „Arta”, nr. 9, 1971.
  Matei, Matei, Sculpturi de Borgo-Prund recent achiziţionate, în: „Anuarul Muzeului de Artă al RSR”, Bucureşti, 1983.
  Radu, Vasile, Borgo-Prund, http://www.artexpert.ro/blog/articol/borgo-prund, octombrie 2012.