COMENTARIU CRITIC


        Lucrările de artă monumentală (portret, statuie, ecvestră) vorbesc de întâlnirea formelor de artă populară cu aspiraţii clasiciste. În funcţie de motivaţii specifice optează, uneori, pentru detaliul realist, particularizator, şi, altădată, pentru gestul retoric, eroizant.

Constantin Prut
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Măzăneşti, Suceava, 1916 - Iaşi, 1986)

  Studii academice:
  1938 - 1945 - Academia de Arte Frumoase, profesor Ion Irimescu, Iași.

  Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziții de grup:
  din 1947 - participă la expoziţiile naționale de sculptură;
  1961 - Portretul, Palatul Culturii, Iaşi:
  1963 - Pacea ocroteşte viaţa, Sala Dalles, Bucureşti;
  1970 - Festivalul Naţional Eminescu, Iaşi;
  1973 - 125 de ani de la Revoluţia de la 1848, Sala Dalles, Bucureşti;
  1975 - Artişti plastici ieşeni, Sala Dalles, Bucureşti;
  1983 - Balcanii-zonă a păcii, Sala Dalles , Bucureşti.

  Lucrări monumentale:
  1958 - Ciprian Porumbescu, Iaşi;
           - Dimitrie Cantemir, Huşi, Vaslui;
           - Garabet Ibrăileanu;
  1971 - Ştefan cel Mare, Vaslui;
  1973 - Dosoftei, Iaşi;
  1977 - Ştefan cel Mare, Suceava.

  Distincţii:
  1964 - Artist Emerit;
  1981 - Premiul „Ion Andreescu” al Academiei Române;
  1984 - Meritul Cultural.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, p. 52.