COMENTARIU CRITIC


        Tributară statuarului de factură realistă, Veturia Ilica a ales ca subiect predilect figura umană şi personajele istorice celebre. A activat în perioada realismului socialist, reuşind însă să se disocieze, treptat, de această direcţie impusă, orientându-se spre o artă cu valoare de recuperare a memoriei.
 
Luiza Barcan
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Cămlăuşi, Timiş, 1925 - Bucureşti, 2002)

  Studii academice:
  A absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, cu Cornel Medrea din București și Institutul „Repin” din Leningrad.
  A obținut diploma de specializare la Academia de Arte din Perugia.

  Conferențiar universitar la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București.

  Membră a Uniunii Artiștilor Plastici
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1969 - Galeria Simeza, Bucureşti.
   
  Expoziții de grup:
  din 1953 - participă la majoritatea saloanelor muncipale şi republicane;
  1958 - Moscova, Rusia;
  1960 - Budapesta, Ungaria.
   
  Lucrări monumentale:
    - 1907, Piteşti;
    - Minerul, Petroşani, Hunedoara;
    - Odihnă, Eforie Nord, Constanța;
    - Răzvrătire, Rawensbrüch, Germania;
    - Nicolae Bălceacu (bust), Slobozia, Ialomița.

  Distincţii:
  1969 - Premiul pentru sculptură al Municipiului Bucureşti.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.