COMENTARIU CRITIC


              Reprezentantă a unei generaţii reprezentative de sculptori români, formată la clasa lui Constantin Baraschi şi Peter Balogh în deceniul cinci al secolului trecut, Jeana Gertler Zalman s-a impus în arta contemporană printr-o activitate prestigioasă, atât în cadrul unor simpozioane de creaţie cu renume, cât şi prin plastica de atelier. Artistă fecundă, preocupată iniţial de tematica de factură socială, păstrând mereu în prim plan omul în diferite ipostaze ale existenţei sale, Jana Gertler Zalman ciopleşte şi modelează cu egală pasiune şi înzestrare. Teracota, lemnul, piatra, bronzul, fiecare dintre aceste materiale a fost experimentat în îndelungata activitate a Janei Gertler Zalman. 
          Portretul a stat întotdeauna în centrul preocupărilor sale şi l-a redat fie într-o manieră mai realistă, atunci când a portretizat o personalitate culturală (Ion Andreescu, Georgeta Năpăruş, Nina Casian), fie mai stilizată, cu accente simboliste, atunci când a întruchipat personaje alegorice. În ambele cazuri, portretul este tratat cu fineţe şi grijă pentru detaliu. Din punct de vedere compoziţional, grupurile având ca temă maternitatea sau copiii, o constantă şi în plastica de atelier şi în statuarul de for public, se 
remarcă prin echilibru formelor şi printr-o armonie a proporţiilor. Sculptura Janei Gertler Zalman are ca particularitate antagonismul bine strunit dintre soliditatea volumelor şi delicateţea, tandreţea şi fineţea cu care artista tratatează suprafeţele. 


Luiza Barcan (2014) 
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Oradea, 1929)

  Studii academice:
  A absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu, cu Constantin Baraschi, Peter Balog, Gheorghe Lowendal şi Costin Ioanid, București.

  Membru al Uniunii Artiștilor Plastici
   


  PROIECTE

  Expoziții personale*:
  1968 - Galeria Simeza, Bucureşti;
  1983 - Galeria Galateea, Bucureşti.
   
  Expoziții de grup**:
  din 1955 - participă la majoritatea saloanelor municipale şi republicane, precum şi la saloanele de Sculptură Mică;
  1957 - Festivalul Tineretului şi Studenţilor de la Moscova, Rusia;
  1959 - Festivalul Tineretului şi Studenţilor de la Viena, Austria;
  1963 - Expoziţia Tineretului, Expoziţia Oraşului Bucureşti;
  1966 - Bienala de pictură şi sculptură din Bucureşti;
  1971 - Salonul Pictorilor şi Sculptorilor din Bucureşti;
  1975 - Prezenţe feminine în arta plastică românească;
  2008 - Galeria Orizont, Bucureşti;
  2009 - Galeria Apollo, Bucureşti;
  2011 - Salonul de gravură şi sculptură, Galeria Simeza, București.
   
  Simpozioane:
  1973 - Măgura, Buzău;
  1975, 1976 - Lăzarea, Harghita;
  1980 - Sosto, Ungaria.
   
  Lucrări monumentale:
  1966 - Ion Andreescu, Buzău;
  1971 - Păsările, Amara, Ialomița;
  1977 - Căpitan Neculai Lascăr Bogdan, Giurgiu.

  Distincţii:
  1955 - Premiu pentru lucrarea Maternitate la Festivalul Tineretului şi Studenţilor de la Varşovia, Polonia;
           - Premiu pentru lucrarea Cor de copii la Festivalul Tineretului şi Studenţilor de la Viena, Austria.

  * a mai expus și în 2013.
  ** a mai expus și în: 1969 - Beirut, Liban; Tel Aviv, Israel; 1979 - Sofia, Bulgaria; Lisabona, Portugalia; 1982 - Budapesta, Ungaria;
  1984 - Ierusalim, Israel.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.

  Buga, Buga, în: „Jeana Gertler” (album), Editura UNAarte, Bucureşti, 2013.
  Buşneag, Olga, în: „Astra”, 2 februarie 1969.
  Croitoru, Avram, în: „Pe firul amintirilor - convorbiri”, Editura Hasefer, 2009.
  Frunzetti, Ion, în: „Arta plastică”, nr.2/1964.
  Grigorescu, Dan, în: „România liberă”, 9 ianuarie 1981.
  Grigorescu, Dan, în: „Sculpteurs roumains”, Editura Artis, Bucureşti, 1988.
  Harossa, Viorel, în: „România literară”, ianuarie-februarie 1970.