COMENTARIU CRITIC


        Repertoriu figurativ. Realizează portrete, compoziţii cu personaje, nuduri feminine, dar şi sculptură cu tematică istorică, acest din urmă capitol fiind mai degrabă unul conjunctural. Stilistic oscilează între descrierea de tip impresionist și formulări decorative la care ajunge în ultima parte a carierei.

Corina Teacă
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Preuţeşti, Suceava, 1903 - Fălticeni, Suceava, 2005)

  Studii academice:
  1924 - 1928 - Școala Națională de Arte Frumoase, cu Dimitrie Paciurea şi Oscar Han, București;
  1930 - 1932 - bursier la Şcoala Română de la Fontenay-aux-Roses, Paris, Franța.

  Frecventează timp de şase luni Académie de la Grande Chaumière, atelierul lui Joseph Bernard.

  1940 - 1950 - profesor la Institutul de Artă, Iaşi;
  din 1944 - rector al Institutului de Artă, Iași.

  1934 - 1936 - Membru al asociaţiei Tinerimea Artistcă
  1950 - 1955 - Membru onorific al Academiei Române
  Membru al grupării Moldova (alături de pictorii ieşeni Petre Hârtopeanu, Călin Alupi, Nicolae Popa)
   


  PROIECTE

  Expoziții personale*:
  1973 - Expoziție retrospectivă, Sala Dalles, București;
  1983 - Muzeul Național de Artă al României, București.

  Expoziții de grup:
  1931 - Salon d’automne, Paris, Franța;
  1931 - Salonul Oficial, Paris, Franța;
  1928 - 1931, 1934 - 1938, 1940, 1942 - 1947 - Salonul Oficial, București;
  1937, 1938, 1940 - 1943, 1947 - Tinerimea Artistică, București;
  1942 - Salonul Oficial al Moldovei, Iași;
  după 1948 - Expoziții colective la Iaşi, Cluj-Napoca;
                    - Expoziții anuale de stat la Bucureşti;
  1954, 1956 - Bienala de la Veneția, Italia;
  1966 - Expoziția de artă românească, Londra, Marea Britanie;
  1967 - 9 Biennale, Middelheim Antwerpen, Belgia.

  Lucrări monumentale:
  1967 - Brâncuşi (statuie piatră), Parcul Herăstrău, București;
  1973 - Dimitrie Cantemir (bust);
    - Sadoveanu, Enescu (busturi), Teatrul Național, Iași.

  Muzee:
    - Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti;
    - Muzeul de Artă, Cluj-Napoca;
    - Muzeul „Ion Irimescu”, Fălticeni, Suceava;
    - Muzeul de Arte Vizuale, Galaţi.

  Distincții:
  1931 - Salonul de primăvară, Paris, Franța;
  1935 - Premiul Fundaţiei Simu.

  * a mai expus și în: 1965 - Stockholm (Suedia) și Helsinki (Finlanda) cu Brăduţ Covaliu.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. II, lit. H-Z, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 56 - 59.

  Cioroianu, Adrian, Ceauşescu pe insula culorilor. Construcţia „unicităţii” în plastica „omagială” românească, în: Lucian Boia, Anca Oroveanu, Simona Corlan-Ioan (ed.), Insula. Despre izolare şi limite în spaţiul imaginar, Colegiul Noua Europă, 1999.
  Grigorescu, Dan, Idee şi sensibilitate. Direcţii şi tendinţe în arta contemporană românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991.
  Popescu-Gogan, Petre, Ecouri eminesciene în arta plastică, Editura Meridiane, Bucureşti, 1989.