COMENTARIU CRITIC


        Sculptură figurativă de mici dimensiuni. În creaţia artistei portretul, modelat sau cioplit în piatră, ocupă un loc privilegiat.

Corina Teacă
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Baia de Criş, Hunedoara, 1929)

  Studii academice:
  1950 - 1956 - Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca.

  Activitate profesională:
  1961 - 1985 - profesor de sculptură la Liceul de Artă „Romul Ladea”, Cluj-Napoca.
   
  Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1975 - Galeria Uniunii Artiștilor Plastici, Cluj-Napoca;
  1976 - Expoziție de sculptură, Galeria Filo, Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Cluj, Cluj-Napoca;
            - Expoziție de Sculptură, Galeria din Dej, Uniunea Artiștilor Plastici, Dej;
            - Expoziție de Sculptură, Muzeul de Istorie, Uniunea Artiștilor Plastici, Târgu Jiu;
            - Expoziție de Sculptură, Căminul Cultural, Uniunea Artiștilor Plastici, Motru;
  1977 - Expoziție de Sculptură, Galeria Alfa, Uniunea Artiștilor Plastici, Arad;
  1978 - Expoziție de Artă, Galeria de Artă, Uniunea Artiștilor Plastici, Oradea;
  1979 - Galeria de Artă, Zalău, Sălaj;
            - Expoziție de Sculptură, Galeria de Artă, Uniunea Artiștilor Plastici, Cluj-Napoca;
  1987 - Expoziție de Sculptură, Cluj-Napoca.

  Expoziții de grup:
  1956, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1970, 1971 - 1976, 1978 - 1982, 1984 - participă la Expozițiile Anuale și Județene de Arte Plastice organizate de Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Cluj, la Muzeul de Artă și la Galeria de Artă din Cluj-Napoca;
  1956 - Expoziția Județeană de Arte Plastice și Arte Decorative, Sălile Muzeul de Artă din Cluj-Napoca;
  1958 - Expoziția Tineretului, în cadrul Festivalului de la Moscova, Moscova, U.R.S.S.;
  1960 - Expoziția Tineretului, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca;
  1969 - Expoziția Tineretului, Casa Argintarului, Bistrița;
  1970 - Expoziția pentru Sinistrați, Galeria de Artă, Cluj-Napoca;
  1971 - Expoziția de arte plastice şi decorative a județului Cluj, Cluj-Napoca;
  1974 - Salonul Cărții și Arte, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca;
            - Săptămâna Artelor Plastice, Galeria de Artă, Cluj-Napoca;
            - Expoziția de Sculptură Mică, Galeria de Artă, Cluj-Napoca;
            - Expoziție de Sculptură, Teatrul Maghiar, Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Cluj, Cluj-Napoca;
  1975, 1976, 1977 - Particularități zonale ale artei românești contemporane, Muzeul de Artă din Galați, Galeria de Artă din Timișoara, Galeria Victoria din Iași;
  1976 - Particularităţi ale artei contemporane, Galaţi;
            - Omagiu lui Brâncuși, Galeria Filo, Cluj-Napoca;
  1977, 1984, 1986, 1988 - Expoziția Interjudețeană Cluj, Alba, Satu-Mare, Sălaj, Maramureș, Zalău, Muzeul de Artă și Galeria de Artă, Cluj-Napoca;
  1982 - 25 de plasticieni la Cluj, Muzeul de Artă, Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Cluj, Cluj-Napoca;
  1989 - Expoziție de grup, cu pictorul Leonid Elaș și graficiana Mariana Elaș, Casa de Cultură, expoziție organizată de Uniunea Artiștilor Plastici, Chișinău, Republica Moldova;

  Simpozioane:
  1957 - Sulina;
  1974 - Tulcea;
  1982 - Calica, Tulcea;
  1983 - Medgidia.
   
  Lucrări de artă monumentale:
    - V.I.Lenin, Nicolae Grigorescu, Florian Porciaş, Cluj-Napoca;
    - George Coşbuc, Gherla, Cluj.

  Muzee:
    - Meditând, Maternitate, Studentă, Copil dormind, Muzeul Național de Artă al României, București;
    - Muzeul de Artă din Cluj-Napoca;
    - Muzeul de Arte Vizuale din Galați;
    - Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, Bihor;
    - Muzeul de Istorie și Artă din Zalău.
   
  Distincții:
  1956 - Premiul II atribuit pentru Sculptură, acordat pentru compoziția sculpturală Puiul Târgului, Ministerul Învățământului, București.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. I, lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, p. 207.

  Ţoca, Mircea, Sculptori clujeni, Editura Meridiane, Bucureşti, 1978.
   
  Catalogul Expoziției Personale din 1976, prefață de Negoiță Lăptoiu.
  Catalogul Expoziției Personale de Sculptură 1977, prefață de Livia Drăgoi.
  Catalogul Expoziției Personale 1979, prefață de Ion Noja și Alexandru Căprariu.
  Catalogul Expoziției Personale 1989, prefață de Mircea Țoca.
   
  Andrașoni, Dumitru, Expoziție de grup, în „Ecoul”, 1973.
  Bogdan, Radu, O artă viguroasă, în „Contemporanul”, nr. 49/531, 1956.
  Călian, Ilie, Expoziția Doina Elaș, în „Făclia”, 9064, 1976.
  Căprariu, Alexandru, Expoziția Doina Elaș și Leonid, în „Tribuna”, nr. 33, 1979.
  Deac, Mircea, Vistavcka Molodîh Hudojnikov, în „Iscusstvo„, nr. 18, 1959, Rusia.
  Drăgoi, Livia, Expoziția Doina Elaș, în revista „Steaua”, 11/402, 1976.
  Irimie, Negoiță, Breviar Plastic, în „Tribuna”, nr. 28, 1962.
  Ispir, Mihai, Doina Elaș, în revista „Arta”, nr.4, 1981.
  Lăptoiu, Negoiță, Lângă un portret Eminescu, în „Făclia”, nr. 9066, 1974.
  Noja, Ion, Expresivități plastice unificat, în „Contemporanul”, nr. 30, 1979.
  Rus, Alexandra, De la A-Z plastică. Doina Elaș, în „Făclia”, nr. 8146, 1973.
  Țoca, Mircea, Sculptori clujeni, în revista „Arta”, 1976.

  Surse web:
  http://www.art90.ro/artist-doina_elas.html