COMENTARIU CRITIC


        Sculptură în manieră academistă. A realizat în special portrete remarcabile prin atenţia acordată detaliilor.
  
Corina Teacă
 


BIOGRAFIE

(Braşov, 1864 - Viena, 1901)

Studii academice:
1884 - 1891 - Academia Regală de Arte Frumoase, München, Germania.
 


PROIECTE

Muzee:
- Muzeul „Casa Mureşenilor”, Brașov.
 


BIBLIOGRAFIE

Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. II, lit. H-Z, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 158 - 159.

Fondul Mureşenilor (corespondenţă trimisă de la München), Biblioteca Centrală din Brașov.

Gherman, Joe; Brezianu, Barbu: în „SCIA”, nr. 3 - 4, 1967, pp. 338 - 342.