COMENTARIU CRITIC


        Sculptura sa, cioplită în piatră, a cultivat un anarhism de inspirație populară. A publicat studii dedicate sculpturii țărănești.

Ioana Vlasiu
 


BIOGRAFIE

(Sarai, jud. Constanța,1923)

Studii academice: 
1957 - 1963 - Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, cu profesorul Boris Caragea, Cluj-Napoca.
 


PROIECTE

Expoziții personale:
1972 - Sala Simeza, Bucureşti.

Expoziții de grup:
din 1964 - participări sporadice la expozițiile colective.

Scrieri ale artistului:
Sculptura țărănească în piatră, Editura Meridiane, București, 1976. 
 


BIBLIOGRAFIE

Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani, Editura Meridiane, București, 1976.
Cruceru, Florica, Artişti dobrogeni. Un dicţionar şi mai mult decât atât, Muntenia, Constanţa, 2005.
Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, p. 23.
Vlasiu, Ioana (coord.), Dicţionarul Sculptorilor din România. Secolele XIX - XX, vol. I, Lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, p. 28.