JACOBI, Peter
Pagină web:

http://www.peterhjacobi.de
COMENTARIU CRITIC


        Cariera de sculptor figurativ în anii 1960 este marcată de ucenicia în atelierul lui Baraschi (studiu specific unui atelier de secol XIX), de lecţia pietrarilor din satul Ciuta, de lângă Măgura (legătura profundă a sculpturii autohtone şi a sculpturii lui Peter Jacobi cu arta funerară), de modelul Brâncuşi pe care îl descoperă la Târgu Jiu (îl regăsim în seria coloanelor modulare) şi de expoziţia Henry Moore de la Bucureşti din 1966 (apariţia în creaţia sa a sculpturilor perforate, prin care circulă lumina). La Craiova realizează sculpturi figurative, primele forme ale torsurilor drapate, şi tot aici primeşte prima comandă de artă monumentală. Spirit autodidact, Peter Jacobi a căutat în permanenţă ancorarea în contextul internaţional, culegându-şi informaţia din puţinele publicaţii străine la care avea acces în România acelor ani. Colaboarea cu Ritzi Jacobi şi intuiţia unei schimbări esenţiale în arta textilă internaţională în anii 1960 a condus la apariţia primelor forme sculpturale de tapiserie.
        Afirmarea pe plan internaţional s-a produs rapid, perioada „dezgheţului” politic favorizând prezenţa în România a colecţionarilor şi galeriştilor străini (ca şi în cazul altor artişti români, contactul cu Richard Demarco a fost foarte important), precum şi trimiterea în exterior, la manifestări artistice importante a artei „experimentale”. Soţii Jacobi rămân în Occident în urma Bienalei veneţiene din 1970 şi se stabilesc în Republica Federală Germană, unde vor continua colaborarea în proiecte de artă textilă. În anii 1960 a existat la nivel mondial o revoltă împotriva stilului tradiţional de tapiserie extrem de rafinată (tabloul ţesut neted cu o compoziţie ornamental-decorativă) care este înlocuită de un domeniu distinct şi extrem de inovator în artă. Lucrările soţilor Jacobi se încadrează în acest curent, având un caracter vădit experimental, atât prin materialele utilizate (la început părul de capră care conferea lucrărilor o anumită textură, ulterior împletituri din sârmă, pene colorate manual, cabluri textile, metal, lemn, materiale sintetice, hârtie - care sporeau volumetria), cât şi prin formele propuse (reliefuri textile care au evoluat treptat spre compoziţii tridimensionale, forme libere, autonome, spaţiale). Rezultatul a constat atât în lucrări monumentale, cât şi în obiecte cotidiene defuncţionalizate: veşminte, scaune. Calităţile tactile ale tapiseriilor, trăsăturile fibroase şi anumite forme - vegetale într-o primă etapă, abstract-organice ulterior - se regăsesc în desenele realizate pe hârtie de orez la începutul anilor 1970, desene care însoţesc tapiseriile în spaţiile de expoziţie, precum şi în formele „moi”  în marmura lucrată de Peter Jacobi în perioada 1973-1976. Aceste reliefuri în marmură reprezintă şi o raportare inedită la generaţia Pop, respectiv la Claes Oldenburg de la care preia - inversând - principiul soft sculpture. Folosind un material „nobil” şi dur -  marmura, căreia îi imprimă, prin formă - senzaţia de moale şi fragil, artistul reuseşte să deturneze ironia oldenburgiană. Când suprafaţa marmurei sugerează corpul, acesta capătă calităţi de amprentă, de mulaj. Elemente organice avându-şi sursa în reliefurile antropomorfe în marmura şi în desenele pe hârtie de orez de la începutul anilor 1970 încep să fie transpuse din 2009 în coloane şi structuri inelare ridicate pe verticală.
        Îndepărtarea lui Peter Jacobi de formele figurative s-a realizat sub influenţa lui Brâncuşi şi a minimaliştilor. Structurile inelare şi coloanele modulare au o oarecare recurenţă în opera sa, deşi fiecare lucrare are individualitate dată de amplasare, material, dimensiuni, semnificaţie. Coloanele sunt de două tipuri : „italiană” - în care foloseşte un motiv de arhitectură veneţiană şi „brâncuşiană” - de fapt o deconstrucţie a coloanei lui Brâncuşi, o inversare a golului cu plinul (volumul modulului creat de Brâncuşi devine un spaţiu gol determinat de patru arcuri). Geometria şi puritatea formală a elementelor constructive au echilibrat în traseul artistic al lui Peter Jacobi senzorialul şi tactilul regăsite în lucrările textile şi în reliefurile în marmură.
        Ajuns în Germania la începutul anilor 1970, artistul descoperă vestigiile celui de-al doilea război mondial. O parte din sculpturile pe care le realizează încep să fie dominate de tema memoriei şi a evenimentului traumatic pe care o regăsim atât în memoriale, cât şi în câteva serii fotografice. Imaginile din seria Linia Siegfried (Westwall) (1979-1983) surprind calitatea sculpturală a unor vestigii de război. Bunkere, tranşee, linii anti-tanc, lacuri, dealuri de moloz compun o scenografie în care modalitatea de cadrare şi lumina accentuează sculpturalitatea formelor. Viziunea sculpturală revine în seria fotografică din 2003-2004 (reluată în 2013) dedicată bisericilor fortificate din Transilvania. Cadrările echilibrate, geometriile, jocul proporţiilor, calitatea de instalaţie a unor ruine, căutarea formelor abstracte, ovoide, transformă aceste spaţii, deşi recuperate prin fotografie, în sculpturi monumentale.
        Tendinţele sepulcrale - semnul meseriei tradiţionale a sculptorului - se reafirmă în seria Inliegende Skulpturen (1980-1981), forme sculpturale de piatră cu aspect minimalist care trimit la ideea de sarcofag, în seria fotografică dedicată mormintelor unor români celebri (George Enescu, Dinu Lipatti, Emil Cioran, Paul Celan, Eugene Ionesco, George Apostu, Ilarie Voronca, Tristan Tzara, Georges Brassaï...), în instalaţiile de tip „earth sculpture“, precum cea realizată în 1995 la Talau, Waiblingen, şi în proiectele de memoriale. Celui de-al doilea război mondial îi dedică memoriale în care ideea de spaţiu tombal deschis prin distrugerea pietrei care acoperă mormântul, forme minimaliste ale unor recipiente pentru corpuri care au dispărut, dar care continuă să fie comemorate, este concurată de ideea unui spaţiu deschis, de tip pavilion, cu influenţe din arhitectura indiană şi arabă, care oferă vizibilitate asupra unui spaţiu.
        Memorialul Holocaustului, inaugurat la Bucureşti în 2009, reprezintă un moment de sinteză: o sculptură-arhitectură care se defineşte ca traseu şi ca sit, o abordare conceptuală şi formală transfrontalieră, în care pot fi identificate elemente din întregul traseu artistic al lui Peter Jacobi: coloana modulară, sculpturile inelare, ideea de mormânt. Interiorul este un spaţiu scenografic care permite dezvoltarea iluzionistă de semne: lumina este ea însăşi un fenomen plastic, modul în care străbate plafonul introducând în instalaţie tematica trecerii timpului.
        Situat în zona de confluenţă a numeroase tendinţe artistice din arta contemporană, Peter Jacobi a reuşit, prin modularea temelor, să-şi construiască un traseu artistic coerent. Deşi modern-avangardist prin tendinţele experimentale - citatul cultural din zona monumentalului clasic, structurile palimpsestice, prezenţa absentului, ruinele, deconstrucţia („sculptura care se autopătrunde” este o expresie favorită) îl recomandă ca artist postmodern. Magda Predescu
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Ploieşti, 1935; din 1970 se stabileşte în Germania)

  Studii academice:
  1954 - 1961 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, cu Constantin Baraschi, București;
  1971 - 1998 - profesor la „Hochschule fur Gestaltung”, Pforzheim, Germania.
   


  PROIECTE

  Expoziții personale (selecție):
  1963 - Galeria Uniunii Artiștilor Plastici, Craiova;
  1965 - Galeria Simeza, Bucureşti;
  1970 - Pavilionul României la Bienala veneţiană, Italia;
  1971 - Galleria l'Ariete*, Milano, Italia;
  1976, 1977 - Städtische Kunsthalle*, Mannheim, Germania;
  1977 - Staatlichen Kunsthalle*, Baden-Baden, Germania;
  1978 - Bellerive Museum*, Zürich, Elveția;
  1980 - National Gallery of Victoria, Melbourne, Australia;
           - The National Art Gallery of Western Australia, Perth, Australia;
           - Sydney, Coventry Gallery (expoziţie itinerantă)*, Australia;
  1981 - The Detroit Institute of Arts, Detroit, SUA;
           - Museum of Contemporary Art, Chicago, SUA;
           - Moore College of Art Gallery şi Philadelphia College of Art Gallery, Philadelphia, SUA;
           - The Los  Angeles County Museum of Art* (expoziţie itinerantă), Los Angeles, SUA;
  1982 - Nordjyllands Kunstmuseum*, Aalborg, Danemarca;
           - Liljevalchs Konsthall*, Stockholm, Suedia;
  1984 - Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris*, Franța;
           - Galérie Nationale d’Art Textile*, Beauvais, Franța;
  1993 - Peter Jacobi. Sculptură şi Fotografie, Galeria Artexpo, Sala Rondă, București;
  1993, 1994 - Muzeul de Artă, Craiova;
  1994 - Muzeul de Artă, Brașov;
           - Muzeul Naţional de Artă Brukenthal, Sibiu;
           - Muzeul Judeţean Bistrița;
           - Muzeul Naţional de Artă, Cluj-Napoca;
           - Muzeul Banatului (expoziţie itinerantă), Timișoara;
  1996 - Month of Photography, Gallery in the Zicho palác, Bratislava, Slovacia;
  1999 - Peter Jacobi. Columns, Memorials, Center of Polish Sculpture, The Museum of Polish Sculpture, Oronsko, Polonia;
           - Kunstforum Ostdeutsche Galerie (expoziţie itinerantă),  Regensburg, Germania;
  2002 - Expoziţie retrospectivă Peter Jacobi, Muzeul Naţional de Artă al României, București;
  2006 - Stiftung für Konkrete Kunst, Roland Phleps, Freiburg i. Br., Germania;
  2008 - Muzeul Naţional de Istorie al României, București;
  2009 - Peter Jacobi - Bilder einer Reise, Donauschwaebisches Zentralmuseum, Ulm, Germania;
           -  Peter Jacobi - Bilder einer Reise”, Europaeisches Melanchton Akademie, Bretten, Germania;
           - Peter Jacobi - Bilder einer Reise. Siebenbuergische Wehrkirchen Fotografien, curator Albrecht Esche, Gasteig Bad-Boll, Evangelische Akademie, München, Germania;
  2010, 2011 - Abwesend anwesend / Present in Absence, curator Isabel Greschat, Pforzheim Galerie, Germania;
  2011 - Peter Jacobi: Stillleben nach dem Exodus-Siebenbürger  Wehrkirchen / Still Life After the Exodus. Fortified Churches in Transylvania, curator Gerhard Baral, Phorzheim, Germania;
          - Peter Jacobi: Skulpturales Sehen / Sculptural Vision, curator Bettina Schönfelder, Kunstverein Pforzheim, Germania;
          - Das schöne bäuerliche Kleid der Städterin/The City Woman`s Beautiful Peasant  Dress, curator Pia, Volksbank Forum, Moosmann, Pforzheim, Germania;
  2012 - Frumoasele straie ţărăneşti ale doamnelor de la oraş, Muzeul Ţăranului Român, București;
  2013 - Galerie „Emilia Suciu”, Ettlingen, Germania.

  Expoziții de grup (selecție):
  1967 - 9. Biennale, Kunsthistorische Musea Middelheim. Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst, Antwerpen, Belgia;
  1968 - Bauzentrum, Hamburg, Germania (cu Paul Neagu, Ion Bitzan şi Ritzi Jacobi);
  1968 - Galeria „Richard Demarco”, Edinburgh, Scoţia;
           - Art Gallery and Museum, Aberdeen, Scoţia (cu Paul Neagu, Ion Bitzan şi Ritzi Jacobi - expoziţie itinerantă*)
  1968 - IV Mostra Internat. di Scultura al Aperto, Museo di Arte Moderna, Legnano Castellanza, Italia;
  1971 - Power Request Exhibition, Power Institute of Fine Arts, Sydney, Australia;
           - Deliberate Entanglement, County Museum of Art, Los Angeles, SUA;
           - Frederick S. Wight Gallery of University of California, California Palace of the Legion of Honour, San Francisco, SUA;
           - Museum of Contemporary Art, Chicago, SUA;
           - Museum of Fine Arts, Salt Lake City, SUA;
           - Vancouver, Art Gallery (expoziţie itinerantă)*;
  1973 - 12. Biennale - Arte Communication*, São Paolo, Brazilia;
  1976 - Fiber Works, Europe and Japan, The National Museum of Modern Art, Kyoto, Japonia*;
  1977 - The National Museum of Modern Art (expoziţie itinerantă), Tokio, Japonia*;
  1984 - Kunstlandschaft Bundesrepublik, Stuttgart, Germania;
           - Wuerttembergischer Kunstverein, Germania;
           - Muzeul „Frankfurt Kunstverein”, Germania;
           - Kasseler Kunstverein, Kassel, Germania;
           - Kunstverein e.V. Offenbach, Offenbach;
           - Dreidimensional, Aktuelle Kunst aus der Bundesrepublik Deutschland, Wilhelm Lehmbruck Museum, Wiesbaden, Duisburg, Germania;
           - Kunsthalle, Mannheim, Germania;
           - The National Museum of Modern Art (expoziţie itinerantă), Tokio, Japonia;
  1985 - Visages contemporains de la sculpture en Europe, Musée de Maubeuge, Maubeuge, Franţa;
  1986 - Concrete, Helsingfors Festspel (Helsinki Festival), Sculpture Symposium, Helsinki, Finlanda;
  1991, 1996 - Skulptur in Stadtbild / public space, Karlsruhe, Germania;
  1994 - Kunst macht Natur, Natur macht Kunst, Talaue Park, Waiblingen, Germania;
  1995, 1996 - Technik, Techno, Wuerttembergischer Kunstverein, Stuttgart, Germania;
  1996 - La figure d'homme dans la photographie, FRAC , La Filature, Mulhouse, Franţa;
           - Hall und das Salz, Museum Johanniterhalle, Schwäbisch Hall, Germania;
           - Skulptur Südwest - Dreidimensionale Kunst im Südwesten, Badischer Kunstverein, Karlsruhe, Germania;
  1998 - International Sculpture Symposium, Icheon, Coreea de Sud;
           - The Yuzi Paradise Sculpture Parc, Guilin, China; 
  2000 - Prolidice, Grafische Sammlung, Villa Merkel, Esslingen, Germania;
  2004 - Expoziţia de deschidere a Muzeului Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti;
  2006 - Selecţia finală pentru Parcul de Sculptură al Jocurilor Olimpice, Beijing, China;
  2008 - Sculptura Construcţie deschisă în „The Forest Sculpture Parc Beijing” inaugurat în timpul Jocurilor Olimpice, China;
  2009 - Bunker-Ästhetik, Wandelhalle, Bad Wildungen, Germania.

  Sesiuni de comunicări şi workshop-uri ţinute la:
  1973 - Dear Isle Main, Haistack School of Art and Craft, Marea Britanie*
  1975 - Penland, North Carolina, School of Art and Craft*
  1977 - Academy of Art, Cranbrook, SUA*; 
           - School of Art and Design, Boston, SUA*;
           - The Cleveland Institute of Art, Cleveland. SUA*; 
           - Alexander Mackie College, School of Art and Design, Szdnez, Australia*; 
           - School of Art, Canberra, Australia*; 
           - Royal Melbourne Institute of Technology - Faculty of Design, Melbourne, Australia*; 
           - Preston Institute, College of Art, Melbourne, Australia*;
  1980 - Bloomfield Hills, Cranbrook Academy of Art. Cranbrook (Detroit), SUA*;
           - University of  Michigan, School of Art and Design, Ann Arbor, SUA*; 
           - The School of the Art Institute of Chicago, SUA*; 
           - Centre of Creative Studies, College of Art and Design, Detroit, SUA*;
  1981 - College of Art, Philadelphia, SUA*;
  1982 - Kunstakademie, Stockholm, Suedia*;
  1984 - Banff Art Center, Banff, Canada*;
  1995 - Masa tăcerii (împreună cu H. Ben Tre, C. Boshier, W. Brotherston, J. Gibbons, P. Galleran, D. Grigorescu, P. Neagu, D. Pontereau, L. Zogmayer, N. Tiron, M. Buculei, V. Gorduz, Moon Seup), Bucureşti;
  1996, 1999 - Heriot-Watt-University, College of Art, External Examiner, Edinburgh, Scoţia;
  1999 - University of Guanxi, Art Academy, Guilin, China;
  2010 - Universitatea Naţională de Artă, Bucureşti.

  * cu Ritzi Jacobi

  Lucrări în colecţii publice (selecţie) :
   - Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, Danemarca;
   - Schlossmuseum, Aschaffenburg, Germania;
   - Muzeul Naţional de Artă Contemporană, București; 
   - Muzeul Naţional de Artă  al României, București;
   - Memorialul Holocaustului, București;
   - Biblioteca Academiei Române, București;
   - Muzeul Literaturii Române, București;
   - Muzeul de Artă, Craiova;
   - The Detroit Institute of Arts, Detroit, SUA;
   -  Museum für Moderne Kunst, Freiburg i.Br.;
   - Yuzi Paradise Sculpture Park and Sculpture Centre, Guilin, China;
   - Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg, Germania;
   - Staedtische Museen, Heilbronn, Germania;
   - Collection Teraesbetony oy, Helsinki, Finlanda;
   - Badisches Landesmuseum, Karlsruhe;
   - The National Museum of Modern Art, Kyoto, Japonia;
   - Sonnenplatz,  Lahr, Germania;
   - Czech Republic Museum, Lidice;
   - Kunsthalle, Mannheim, Germania;
   - Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl;
   - Mulhouse, Franţa, Galérie Municipale
   - Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Franța;
   - Kunstforum Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, Germania;
   - Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma, Italia;
   - Muzeul Național de Artă Brukenthal, Sibiu;
   - Staatsgalerie, Stuttgart, Germania;
   - Wuerttembergisches Landesmuseum, Stuttgart, Germania;
   - Power Gallery of Contemporary Art, Sydney, Australia;
   - Museum des 20. Jahrhunderts, Viena, Austria.
   
  Muzee:
   - Berlin Kunsgewerbemuseum; 
   - Muzeul Naţional de Artă, București;
   - Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti.

  Distincții:
  1980 - Premio Arte Communication, Bienala de la São Paolo, Brazilia.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. II, lit. H-Z, Editura Academiei Române, București, 2011.

  Şuşară Pavel, Peter Jacobi şi sculptura în timp, în „România literară”, nr. 20, 2007.
  Schönfelder Bettina, Bauerle-Willert Dorothée, Greschat Isabel: Peter Jacobi, Heidelberg, 2010.

  Alain Monvoisin, Dictionnaire International de la Sculpture Moderne & Contemporaine, Editions du Regard, 2008, Paris, pg. 266
  Catalogul general al expozitiei de Sculptura din cadrul Olimpiadei de la Beijing The Forest Sculpture  Garden, Beijing, 2008
  Badische Neueste Nachrichten (ziar supraregional), "Spuren des Schmerzes" Werke von Peter Jacobi in der Galerie Suciu in Ettlingen, 26.03.2013

  Surse web:
  http://www.artmargins.com/index.php/archive/338-palimpsest-a-retrospective-exhibition-of-peter-jacobi
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Peter_Jacobi
  http://www.peterhjacobi.de/textile_reliefs.htm