COMENTARIU CRITIC


        Viziune clasicizantă datorată contactului cu arta italiană în timpul petrecut la Roma ca bursier al Statului Român. Nu se îndepărtează de figurativ nici după 1944. În anii 1960 - 1970, registrul tematic cuprinde subiecte şi personaje istorice, dar şi figuri de muncitori, subiecte mitologice şi alegorii.

Corina Teacă
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Dorobanţul, Constanţa, 1921 - Bucureşti, 1991)

  Studii academice:
  1926 - 1933 - Academia de Belle-Arte, cu Dimitrie Paciurea şi Oscar Han, București;
  1930 - 1935 - lucrează în atelierul lui Ion Jalea;
  1935 - 1937 - Bursier al Şcolii Româneşti de la Roma, Italia.
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1935, 1940, 1951,1959, 1967, 1971, 1972, 1973 - Bucureşti;
  1956, 1976 - Medgidia, Constanța;
  1970 - Mamaia, Constanța;
  1937 - Accademia di Romania, Roma, Italia.

  Expoziții de grup:
  1934 - Salonul Oficial, Bucureşti;
  1935 - Expoziția Concursului pentru Bursa de la Roma, Bucureşti;
  1948 - Flacăra, Bucureşti;
  2010 - Sculptura figurativă în arta contemporană, Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi. 

  Lucrări monumentale:
   - medalioanele în marmură Dimitrie Cantemir şi Alexandru Xenopol, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași.

  Muzee:
   - Muzeul de Artă, Constanţa;
   - Muzeul de Artă Vizuală, Galați.

  Dictincții:
  1938 - Premiul Simu pentru Sculptură;
  1968 - Meritul Cultural III.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.
  Grigorescu, Dan, Idee şi sensibilitate. Direcţii şi tendinţe în arta contemporană românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. I, lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 249 - 250.