COMENTARIU CRITIC


        Expune încă din timpul studiilor, la Salonul Oficial, sculpturi arhaizante, cioplite în piatră, tehnică practicată de foarte puțini în epocă. Referința la arhaism este confirmată și de titlurile lucrărilor (Divinitate tracă). În 1942 se află din nou la Paris și începe să frecventeze atelierul lui Brâncuși, introdus de mătușa sa, pictoriţa Rhea-Silvia Radu. În 1948 se retrage la Seminarul teologic din Chalons sur Marne, unde se dedică, pentru tot restul vieții, sculpturii religioase. Viguroasă și patetică, sculptura cu teme biblice a lui Niculae Agârbiceanu evită în bună măsură calofilia și academismul care contaminează arta religioasă în secolul trecut. Printre lucrările sale se numără: Crucile surorilor bolnave (Prioratul din Andecy), Sfântul Iosif (Broussy-le-Grand), Sfânta inimă (Episcopatul din Châlons-sur-Marne).

Ioana Vlasiu

 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Bucium, Alba, 1908 - Franța, 1991; din 1947 se stabileşte în Franţa)
  Fiul scriitorului Ion Agârbiceanu.

  Studii academice:
  1928 - 1931 - Drept și Muzică, Cluj-Napoca;
  1931 - 1935 - La Schola Cantorum și studii muzicale cu César Franck, Paris;
  din 1942 - Școala Superioară de Arte, București.

  Activitate profesională:
  1937 - 1940 - Profesor de armonie la Conservatorul „Pro Arte“ din București.
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1946 - Sala Pygmalion, București.
  1947 - Expune la Galeriile Drouin şi Breteau, Paris, Franţa; 
  1989 - Châlons sur Marne, Franţa.

  Expoziții de grup:
  1936, 1940 - 1943 - Salonul Oficial, București.

  Muzee:
    - Muzeul de artă, Cluj-Napoca;

  Scrieri ale artistului:

  În atelierul meșterului (despre Constantin Brâncuși), cu note de Barbu Brezianu, în revista „Secolul XX“, nr. 189 - 191, 1976; reprodus în „Vatra“, nr. 9, 1996, pp. 48 - 51.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 21 - 22.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicţionarul Sculptorilor din România. Secolele XIX - XX, vol. I, Lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 26 - 7.

  Oprea, Petre, Sculpturi decorative pe clădiri bucureştene, Editura Maiko, Bucureşti, 2004.

  Zaciu et al., în „Vatra” (Târgu-Mureş), nr. 9, 1996, pp. 32 - 47.
  Zaciu, Mircea, Jurnal, vol. 4, Editura Albatros, Bucureşti, 1998.