COMENTARIU CRITIC


        Influenţa lui Brâncuşi este vizibilă în câteva lucrări de început (Eileen, Sirena, Fecioara, Pasăre, câteva torsuri) care prezintă volume monolitice, stilizate. Treptat, artista acordă o mai mare atenţie detaliilor fizionomiei şi drapajului, ceea ce ne aminteşte de anii săi de studiu cu Bourdelle. Sculpturile sale dobândesc capacitatea de a reţine esenţialul într-o anume figură (Ion Codreanu, Daria, Constantin Brăiloiu, Minou Drouet, Charles Munch) sau de a sesiza raportul între mişcarea şi statismul corpului uman purtător, adeseori, al unei expresii alegorice (Graţie, Orizont, Muzica, Persefona).

Constantin Prut
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Bucureşti, 1896 - Paris, 1970)
   
  Studii academice:
  1915 - 1918 - Academia de Arte Frumoase, Bucureşti;
  1919 - Academia Grande Chaumière; maeştri: Dimitrie Serafim, Ipolit Strâmbu, Cecilia Cuţescu–Storck (profesori), Bourdelle (profesor), Brâncuşi; Paris. 
  1924 - 1928 - lucrează la atelierul lui Brâncuşi;
  Colaborează la revistele de avangardă din ţară („Contimporanul”, „Integral” etc.).
   


  PROIECTE

  Expoziții de grup:
  1928 - Liège, Belgia;
  1939 - Bienala de la Veneţia, Italia;
            - Milano, Italia;
  1959 - Veneţia, Italia;
           - Paris, Franța.
   
  Distincţii:
  1968 - Medalia de argint a oraşului Paris;
  1969 - Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor, acordat de statul francez;
  1970 - Marele Premiu al Salonului Internaţional de pictură, sculptură şi artă decorativă feminină, Paris;
  1977 - Ofiţer al Ordinului Artelor şi Literelor, acordat de statul francez;
  1978 - Marele Premiu la Bienala Internaţională Vichy.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 131 - 132.