CREȚU-MEDELENI, MarianaCRITICAL REVIEW

She sculpts female nudes, vigorously constructed, in classic draping. She is the author of several ceramic plates with historical subjects (Ştefan Voievod and Maria de Mangop) and mythological subject. (Centaur and nymph).                      

Ioana Vlasiu
 


BIOGRAPHY

(Bârlad, 1909 - ?)

Academic studies:
1927 - 1929 – Guguianu free academia, with Oscar Han;
Academia Grande Chaumière with Antoine Bourdelle, Paris;
Academia of Fine Arts, Dresda.
during 1920, 1927 - 1929, 1938 she travels to France, 1935,1936 to Italy, 1937 to Greece.
 


PROJECTS

Solo exhibitions:
1938 – Dalles Hall, Bucharest;
1946, 1948, 1956 , 1970 - Orizont Gallery(cat. Preface by Demostene Botez).

Group exhibitions:
since 1930 at the Official Salons;
since 1948 sporadically at the state annuals.

Museums:
History and Art Museum of Bucharest.

Distinctions:
Prize Simu;
1930, 1932 – Prize at the Official Salon.
 


BIBLIOGRAPHY

Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani, Editura Meridiane, București, 1976.
Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, p. 145.
Thieme-Becker; Theime, Ulrich; Becker, Felix (hrsg.), Allegemeines Lexikon der Blidenden Kunstler von der Antike bis zur Gegenwart, II, Verlag von E.A. Seemann, Leipzig, 1908.
Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. I, lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 162 - 163.

Oprea, Petre, Artiști participanți la expozițiile societății Tinerimii Artistice (1902 - 1947), Editura Maiko, București, 2006.
Oprescu, Doi ani de critică artistică. Note şi impresii, „Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului”, Bucureşti, 1939, pp. 79, 80 - 81. 
Vianu, Tudor, Sculptura românească, în: „Arta şi tehnica grafică”, nr. 4-5, iun. - sept. 1938.

Surse web:
www.cimec.ro
www.tudor-art.com.