COMENTARIU CRITIC


       Porneşte în creaţia sa de la un limbaj figurativ ce interpretează sensibil şi caracteristic realitatea, iar în ultimul deceniu de viaţă are loc cristalizarea unei viziuni conform căreia este importantă consonanţa formelor, armoniile posibile în cadrul structurilor compoziţionale, preponderent în lemn, realitatea rămânând totuşi termen de referinţă. Chiar în creaţia de artă monumentală sculptoriţa este interesată de realizarea unor structuri plastice figurative capabile să evidenţieze nu atât trăsăturile fizionomice cât sensurile vieţii şi ale creaţiei personalităţilor întruchipate.

Alexandra Rus
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Oradea, 1932 - Cluj-Napoca, 1989)

  Studii academice:
  1956 - 1959 - Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca.
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1971 - Brindissi, Italia;
  1973 - Sibiu;
  1979, 1986 - Cluj-Napoca;
  1981 - Freiburg, Germania;
  1983 - Dettenhausen, Germania;
           - Tubingen, Germania;
  1985 - Berlin, Germania;
           - Viena, Austria;
  1987 - Rosemburg, Austria.

  Expoziții de grup*:
  din 1956 - expune an de an lucrări realizate în piatră, lemn, metal în cadrul expoziţiilor regionale, judeţene, bienale de sub egida Uniunii Artiștilor Plastici organizate în Cluj, Bistriţa, Bucureşti.

  Lucrări monumentale:
  1967 - Axente Sever, Blaj, Alba;
  1969 - Nicolae Olahus, Cluj-Napoca;
  1970 - Victor Babeş, Cluj-Napoca.

  *Numeroase participări la expoziţii de artă plastică românească organizate peste hotare (Iugoslavia, Germania, Italia). Face parte dintr-un grup puternic afirmat în jurul lui Romulus Ladea, aflat sub directa lui îndrumare, care a organizat numeroase expoziţii (Paul Sima, Liviu Florean, Vasile Crişan, Ion Mitrea, Alexandra Crişan).
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, p. 145.