COMENTARIU CRITIC


        Excelează în portret. Modelează o galerie  de portrete remarcabile ale unor pictori - Gh. Iacob, Constantin Crăciun - şi scriitori contemporani - Nicolae Labiş, Marin Preda, Şerban Cioculescu, Radu Boureanu, Ion Horea, Corneliu Leu. Compoziţii cu temă istorică şi socială în bronz şi marmură. Ca grafician s-a ilustrat mai ales în tehnica laviului. A avut o bogată activitate de scriitor, autor al unor romane de succes în epocă, reportaje, scenarii de film, critică literară şi de artă.

Ioana Vlasiu
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Târgu-Mureş, 1923 - Bucureşti, 1999)

  Studii academice:
  1940 - 1945 - Academia de Arte Frumoase și Aplicate, cu Romul Ladea, Timișoara;
  1946 - 1951 - Institutul de Arte Plastice, cu Cornel Medrea, București.
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1945, 1949 - Timişoara;
  1946 - Cluj-Napoca;
  1948 - Târgu-Mureş;
  1958 - Bucureşti [cat., prefaţă de Petru Comarnescu].

  Expoziții de grup:
  din 1950 - Expoziţii anuale, interregionale;
  1957 - Moscova, Rusia.

  Scrieri ale artistului:
  1968 - Monografia Romul Ladea, Bucureşti;
  1964 - Romanele Caietele cunoscuţilor mei, Bucureşti;
  1969 - Noaptea aşteptărilor, Bucureşti;
  1976 - Aventuri în Deltă, Bucureşti;
  1979 - Voievozi fără morminte, Bucureşti;
  1999 - Ţiganii, mit şi realitate, Bucureşti.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani, Editura Meridiane, București, 1976.
  Catalogul expoziţiei din Bucureşti, cu o prefaţă de Petru Comarnescu, 1958.
  Florea, Vasile, Arta românească modernă şi contemporană, Bucureşti, 1982.
  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 145 - 146.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. I, lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, p. 167.

  Oprescu, George, Sculptura statuară românească, Bucureşti, 1965.