COMENTARIU CRITIC


        Prin cioplire anulează terptat caracterul informal al pietrei, descoperind structuri figurative în care se concentreză atenţia artistului. Atracţia pentru fantastic şi imaginar se realizează pe deplin în bronzurile sale, care se constituie în mici grupuri statuare, în fapt scene în care se înfruntă personaje împrumutate basmului şi proiecţiei suprarealiste. Uneori, ciudatele personaje - cumul hibrid de forme umane şi animale se juxtapun, comunicând în anumite puncte, în încercarea, reciprocă, de asimilare rituală. Plonjând în orizontul subconştientului, aceste fiinţe dovedesc nu atât o înrudire cu bestiarul Evului Mediu, cât mai curând o permanentă actualizare a unor fiinţe fantastice, purtătoare de nelinişte şi spaimă.

Constantin Prut
 


IMAGINI  BIOGRAFIE


  (Kogălniceanu, Constanţa, 1947)
   
  Studii academice:
  1974 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Bucureşti.
   


  PROIECTE


  Simpozioane:
  1975 - Măgura, Buzău;
  1976 - Arcuş, Covasna.
   
  Distincţii:
  1976 - Bursa Uniunii Artiștilor Plastici din România pentru sculptură.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, p. 152.

  Lucrări de artă monumentală contemporană din judeţul Covasna, centrul de Cultură Arcuş, 1999.