COMENTARIU CRITIC


        Foarte promițătoare în perioada interbelică - reliefurile Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Gheorghe (realizate în anii 1930), portretul Ana-Maria (1939), Claudia Cobizeva se conformează în anii postbelici noilor cerințe ideologice, profesând o tratare aproape naturalistă și declarativă a motivelor (6 basoreliefuri realizate pentru Pavilionul Moldovenesc al Expoziției Agricole de la Moscova, 1951 - 1952; Fericirea, 1975; Victorie, 1981, Moldova mea, 1981), cele mai valoroase fiind considerate portretele (Moldoveancă, 1947; Portretul mamei, 1950 etc.).

Tudor Stavilă
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Sadova, Călărași, 1905 - Chișinău, 1995)

  Studii academice:
  1926 - 1931 - Școala de Arte Frumoase, cu profesorul Alexandru Plămădeală;
  1931 - 1934 - Academia Regală de Arte din Bruxelles cu V. Russo;
  1935 - 1940 - Academia de Belle-Arte, cu profesorii Cornel Medrea și Constantin Baraschi, București.

  1940 - 1941, 1945 - 1952 - Profesor de Sculptură la Școala de Arte Plastice, Chișinău.

  Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1975 - Sculptură, Chișinău, Republica Moldova;
  1995 - C. Cobizev - 90 de ani, Chișinău, Republica Moldova.

  Expoziții de grup:
  1930 - Societatea de Arte Frumoase din Basarabia (debut);
  1934, 1937 - Saloanele Oficiale, București;
  1951 - 1981 - Chișinău Republica Moldova;
                       - Moscova, Rusia;
  1963 - Ungaria;
  1968 - Mongolia;
  1969 - Italia.

  Lucrări monumentale:
  1947 - Cap de moldoveancă (lemn);
  1961 - Tăietor de lemne din Rucăr (gips);
  1962 - Țăranca din Câmpulung (metal);
           - Găgăuza / Fata din Ciadâr-Lunga (metal);
  1965 - Argata (bronz);
           - Student (metal);
  1971 - Relief decorativ Recolta (aramă);
  1977 - Aurica (aramă);
  1980 - Compoziție sculpturală Femeile din Tatarbunar (din 3 piese, metal)
  1981 - Stăpâna gliei (metal).
   
  Distincții:
  1937 - Premiul Anastasie Simu;
  1965 - Artistă a poporului din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM);
  1968 - Laureată a Premiului de Stat.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Cezza, Lev, Claudia Cobizeva, Moscova, 1959.
  Toma, Ludmila, Claudia Cobizeva, Chișinău, 1978.

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 128 - 129.

  Surse web:
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Claudia_Cobizev