COMENTARIU CRITIC


         Identificabilă în coordonatele figurativului, creaţia Elenei Dumitrescu prezintă omogenitate valorică atât în seria bronzurilor de mici dimensiuni, adresate publicului larg, cât și în lucrările de referinţă ce consemnează identitatea evolutivă a stilisticii sale (includem aici lucrările centrate pe motivul Zidurilor, lemn, sau cel al Hainelor, bronz). Elaborările sale nu ocolesc juxtapuneri de materii sculpturale clasice şi perisabile, „clasicizate” de contextul expresivităţii contemporane, sintetizând, uneori, meditaţii metaforizante ale substanţei fizice şi metafizice a universului biomorf. 

Elena Mihuț
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Bucureşti, 1971)
   
  Studii academice:
  1991 - 1997 - Academia de Arte, Bucureşti;
  din 1997 - asistentă la Catedra de sculptură a Universităţii de Artă, Bucureşti.
   
  Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziții de grup:
  1994 - Expoziţie în cadrul schimburilor interacademice, Academia de Artă, Budapesta, Ungaria;
  1995 - „Dialogul libertăţii”, Galeria Galla, Bucureşti;
           - Expoziţie de pictură şi sculptură, Galeria Apollo, Bucureşti;
           - Expoziţie de sculptură, Galeria Etaj ¾, Teatrul Naţional, Bucureşti;
  1996 - Salonul de Sculptură Mică, Galeria Orizont, Bucureşti;
  1997 - Expoziţie de artă românească, Galeria Ludwig Forum, Aachen, Germania;
  1998 - 1999 - Salonul de Sculptură Mică, Galeria Orizont, Bucureşti;
  1998 - Salonul municipal, Galeria Ion Mincu, Academia de Arhitectură, Bucureşti;
           - „Artele focului”, Bienala de arte decorative, Galeria Etaj ¾ , Teatrul Național, Bucureşti;
  1999 - „Ultimele trei generaţii de sculptori”, Muzeul Literaturii Române, Bucureşti;
           - „Sculptori români contemporani”, Conservatorul din Atena, Grecia;
           - Trofeul pentru turneul de tenis „Gelsor Open Tenis”;
           - Premiul revistei „Tribuna Economică” (bronz).
   
  Distincţii:
  1993 - Premiul pentru sculptură al Fundaţiei Marcel Guguianu;
  1994 - Bursa Fundaţiei Cratere, Franţa;
  1995 - Bursa Theodor Aman a Universităţii de Artă, Bucureşti.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 171 - 172.

  Catalogul Sculptori români contemporani, editat de Camera de Arte Plastice a Greciei.