COMENTARIU CRITIC


        Cele mai importante opere sunt însă cele create în afara angajamentului ideologic şi marchează talentul autorului. Asemenea sculpturi ca Strâmbă-Lemne (1944), M. Eminescu (1949), Ştefan Neaga (1966), Corneliu Baba (1967) şi galeria de portrete din anii 1970 - 1980 - A. Raikin, R. Curt, I. Bogdesco, S. Cuciuc ş.a. relevă talentul şi potenţialul său creator.
 

Tudor Stavilă
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Făleşti, 1910 - Chişinău, 1982)
   
  Studii academice:
  1925 - 1930 - Academia de Arte, cu O. Han, București;
  1930 - 1932 - Academia de Arte a lui A. Bourdelle, Paris;
  1932 - 1938 - Profesor de desen la gimnaziile din Bălţi;
  1944 - 1951 - Şef al secţiei „Arte plastice” a Ministerului Culturii din Republica Moldova;
  1964 - 1972 - Redactor principal al Comisiei de experţi a Colegiului din acelaşi Minister.
   
  Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1938 - Iaşi;
  1970, 1980 - Chişinău.
   
  Expoziții de grup:
  1951 - 1980 - Chişinău, Republica Moscova;
  1959, 1977 -  Bulgaria;
  1965 - Italia;
  1967 - Franţa;
  1973 - Ungaria.
   
  Lucrări monumentale:
  1953 - Consomolişti eroi, Chişinău;
  Eliberării, Chişinău;
  1959 - Gr. Kotovski, Chişinău (în colaborare);
  1976 - K. Marx şi F. Engels (distrusă în 1991). 

  Distincţii:
  1970 - Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova;
  1954 - Membru Corespondent al Academiei de Arte din Uniunea Sovietică.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, p. 170.

  Beraşkov E., Lazăr Dubinovschi, 1980.