COMENTARIU CRITIC


        Ionel Cinghiță pune în practică repertorii formale minimale, realizate într-un suport a cărui căldură, naturalitate și comunicare cu lumea reală deschide o serie de trimiteri culturale. El se așază astfel într-o tradiție a actualizării unui univers tehnic, pe linia lui Mihai Olos, G. Iliescu-Călinești, etc., reușind să formuleze o prezență originală. Remarcăm unul dintre ambienturile sale, care introduce într-un vast peisaj de dealuri forme riguroase, costructiviste, într-o ordine bine controlată. În ultimii ani lucrează mai ales în bronz, forme mai impure, cu o expresie baroc-abstractă.

Alexandra Titu
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Timișoara, 1946)

  Studii academice:
  1965 - 1968 - Facultatea de Arte și Design, Timișoara.

  Activitate didactică:
  1968 - 1972 - Repartizat ca profesor în comuna Jurilovca din Delta Dunării.

  Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1965 - Galeria de Artă, debut expozițional, Timișoara;
  1977 - Expoziție de crochiuri, Muzeul Banatului, Timișoara;
  1981 - Galeria Pro Arte, Lugoj, Timiș;
  1999 - Galeria Orhideea, Timișoara.
   
  Expoziții de grup:
  1970 - Salonul Județean de Artă, Tulcea;
  1974 - 1988 - Săptămâna artelor plastice, Galeria Helios, Timișoara;
  1975 - Expoziția Cenaculului Tineretului, Salonul Anual de Artă, Galeria Helios și Galeria Bastion, Timișoara;
           - Salonul Anual de Artă, Galeria Bastion;
  1976 - Omul și orașul, expoziția Cenaclului Tineretului, Galeria Amfora, Timișoara;
           - Salonul Anual de Artă, Galeria Bastion, Timișoara;
  1977 - Omul și orașul, Galeria Helios, Timișoara;
           - Contul omeniei, Galeria Helios, Timișoara;
           - Faza județeană a Concursului Cântarea României, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Expoziția omagială 100 de ani de la Independență, Cenaclul Tineretului, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Salonul Județean de Artă*, Galeria Bastion, Timișoara;
  1978 - Salonul de primăvară al Cenaclului Tineretului, Casa Tineretului, Timișoara;
           - Mozaic**, Galeria Helios, Timișoara;
           - Salonul Județean, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Expoziția estivală a Cenaclului la Casa Tineretului;
  1979 - Expoziția Cenaclului Tineretului, Galeria Alfa, Arad;
           - Particularități zonale în arta plastică românească, Cluj, Iași, Galați;
           - Expoziție de grup, Galeria Pro Arte, Lugoj, Timiș;
           - Portret, Cenaclul Tineretului, Galeria Helios, Timișoara;
           - Salonul Județean de Artă, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Faza interjudețeană „Cântarea României”;
           - Expoziția „Mozaic”, Galeria Helios, Timișoara;
           - Expozitia interjudețeană de tineret, Galeria Bastion, Timișoara;
  1980 - Expoziție de grup, Galeria Pro Arte, Lugoj, Timiș;
           - 8 martie, expoziție omagială, Galeria Helios, Timișoara;
           - Salonul de primăvară al Cenaclului Tineretului, Galeria Helios, Timișoara;
           - Faza județeană și interjudețeană a Concursului Cântarea României, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Salonul Județean de Artă, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Expoziția „Mozaic”, Galeria Helios, Timișoara;
  1981 - Faza interjudețeană a Concursului Cântarea României, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Faza republicană a Concursului Cântarea României, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Expoziția republicană de tineret, Sala Dalles, București;
           - Expoziția omagială 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, Galeria Helios, Timișoara;
           - Expozitie personală de sculptură, Galeria Porto-Arte, Lugoj;
           - Salonul Judetean, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Expozitia „Mozaic”, Galeria Helios, Timișoara;
  1982 - Expoziția Uniunii Artiștilor Plastici din Timișoara, Gera, Germania;
           - Salonul Județean de Artă, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Expoziția „Mozaic”, Galeria Helios, Timișoara;
  1983 - 16 Sculptori, Galeria Uniunii Artiștilor Plastici, Buzău;
           - Expoziția de Sculptură Mică***, Galeria Orizont, București;
           - Salonul Județean de Artă, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Expoziția „Mozaic”, Galeria Helios, Timișoara;
  1984 - 16 Sculptori, Galeria Căminul Artei, București;
           - 50 de ani de învățământ de artă la Timișoara, Căminul Artei și Muzeul Banatului, București;
           - Expoziția de Sculptură Mică, Galeria Helios, Timișoara;
           - Expoziția estivală, Galeria Helios, Timișoara;
           - Expoziția omagială 40 de ani de la victoria asupra fascismului, Muzeul Banatului, Timișoara; Sala Dalles, București;
           - Salonul Județean, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Expoziția „Mozaic”, Galeria Helios, Timișoara;
  1985 - Târgul de artă, Sala Dalles, București;
           - Expoziția reprezentativă a Filialei Timișoara la București, Sala Dalles;
           - Expoziția omagială 40 de ani de la victoria asupra fascismului, Galeria Bastion, Timișoara;
           - 100 de ani de la înfințare, Facultatea de Medicină, București;
           - Expoziția de Sculptură Mică, Galeria Orizont, București;
           - Salonul Județean de Artă, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Expoziția „Mozaic”, Galeria Helios, Timișoara;
  1986 - Expoziția de Sculptură Românească, Viena, Austria;
           - Expoziție de grup, Colocviul Republican de Chirurgie, Spitalul Județean;
           - Expoziție republicană de sculptură și pictură, Sala Dalles, București;
           - Expozitia de Sculptură Mică, Galeria Orizont, București;
           - Salonul Județean de Artă, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Expoziția „Mozaic”, Galeria Helios, Timișoara;
  1987 - Desene de sculptor, Galeria Orizont, București;
           - Expoziția de Sculptură Mică, Galeria din Giurgiu; Arad; Galeria Orizont, București;
           - Salonul de Primăvară, Galeria Helios, Timișoara;
           - Faza județeană a Concursului Cântarea României, Galeria Bastion, Timișoara;
           - Expoziția Timișoara la Arad;
  1988 - Salonul Bienal de Desen, Arad;
           - Salonul republican de pictură și sculptură, Sala Dalles, București;  
           - Salonul de Primăvară, Galeria Helios, Timișoara;
  1998 - Plastică Mică, Delta, Arad.
   
  Simpozioane:
  1977 - Medgidia, Constanța;
  1979 - Arcuș, Sfântu Gheorghe, Covasna;
  1981, 1983 - Măgura, Buzău;
  1982 - Tabăra de Sculptură Reci, Sfântu Gheorghe, Covasna;
  1987 - Sighetul Marmației, Maramureș;
  1988 - Cluj-Napoca;
  2005 - Simpozionul anul de artă, Muzeul Banatului (ultima expoziție unde a fost prezentată ultima lucrare, intitulată Zbor).

  Lucrări monumentale:
  1981 - Figură șezând, Casa Tineretului, Timișoara;
  1982 - Ritm, dans, tinerețe, relief pe fațada Casei de Cultură a Științei și Tehnicii pentru Tineret, Oradea, Bihor;
  1978 - Restaurarea sculpturii decorative, Opera Română, Timișoara;
  1979 - Fântână, Sighetul Marmației, Maramureș;
           - Iconostas, Biserica din Supurul de Jos, Satu Mare;
  1988 - Decorarea fațadei Muzeului de Artă, Timișoara;
           - Dacii și romanii (relief), Muzeul de Istorie, Lugoj, Timiș;
  1992 - Efta Botoca;
           - Iconostas, Biserica Nouă din Lugoj, Timiș.
  1996 - I. P. S. Vasile Lăzărescu, Mitropolit al Banatului;
  1997 - Cascadă, monument funerar pentru pictorul Gabriel Popa.

  Distincții:
  1967 - Premiul al II -lea acordat în cadrul Festivalului de Artă Studențească.

  * la Salonul județean de artă (organizat la Galeria Bastion) a mai participat și în 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 și 1987.
  ** la expoziția Mozaic (organizată la Galeria Helios) a mai participat și în 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 și 1986.
  *** la Expoziția de Sculptură Mică (organizată la Galeria Orizont) a mai participat și în 1984, 1985, 1986 și 1987.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 121 - 122.