COMENTARIU CRITIC


        Optează în lucrările ei, în piatră şi lemn, pentru abstracţia geometrică, cu trimiteri la vocabularul formal al arhitecturii medievale din Transilvania.

Ioana Vlasiu
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Bistriţa-Năsăud, 1946; În 1984 se stabileşte la Essen, Germania. Sora sculptorului Ioan Deac-Bistrița)

  Studii academice:
  1964 - 1970 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, cu Ion Irimescu, București.

  Activitate profesională:
  1970 - 1984 - Profesoară la Şcoala Medie de Arte Plastice din Constanţa.
   


  PROIECTE

  Simpozioane:
  1972 - Măgura (cu lucrarea Aluzie); Hobiţa; Piatra Neamţ; Medgidia.

  Muzee:
   - Muzeul de Artă din Constanţa;
   - Muzeul Național de Artă Contemporană, București.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Florea, Vasile, Arta românească modernă şi contemporană, Edtura Meridiane, Bucureşti, 1982. 
  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, p. 159.
  Grozdea, Mircea, Sculptori români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984.
  Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, 73 vol., Saur A.K., München-Leipzig, 
  1992 - 2011.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. I, lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 177 - 178.

  Tabăra de sculptură Măgura, Buzău, 1970 - 1975, Bucureşti, f.a..