COMENTARIU CRITIC

       
        Mircea Dăneasă este un artist complex şi preocupat, dincolo de ocupaţiile cotidiene, de problemele abisale ale omului dintotdeauna. Umanismul lui are determinări filozofice şi afective şi încearcă să reconstruiască din perspectivă personală o nouă Renaştere, privită ca un posibil răspuns la criza valorilor şi la disoluţia socială prin alienare. Modelele lui ţintesc întotdeauna absolutul. De aici intratabile dezamăgiri existenţiale. Tipul de comunicare ţine, în asemenea parametrii, de exigenţele unui perfecţionist care exprimă numai atunci când are ceva fundamental de spus. Îi repungă graba nesăbuită a unora de a se manifesta public, chiar şi atunci când mesajul lor este destinat efemerului.
        Această dramatică autoexigenţă face ca, rareori, creaţia lui să vină în spaţiul public. Dar atunci când o face, operele sale, indiferent de tehnica materializării, generează prelungite şi uneori insolvabile interogaţii. Se distinge întotdeauna prin capacitatea de a sonda zonele de profunzime ale lucrurilor şi îşi extrage de acolo esenţa ideilor. Dificultatea receptării nu trebuie să inhibe pe nimeni, fiindcă, aşa cum se întâmplă cu operele autentice, trebuie parcurs drumul lung de la a privi la a vedea. Sculpturile, pictura, obiectele lui de sticlă fac invizibilul vizibil şi informalul se converteşte în formă. Dăneasă trebuie crezut pe cuvânt!

 
           
Valentin Ciucă - Un secol de arte frumoase în Bucovina, Editura Muşatinii, Suceava 2005, pp. 366 - 368.
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Hobiţa, Hunedoara, 1955)

  Studii academice:
  1974 - 1978 - Absolvă Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” cu Diplomă de Merit, Bucureşti;
  1978 - 1979 - Specializare în cadrul Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, elaborând o lucrare intitulată „Inginerie estetică și tehnologii speciale”;
  1990 - absolvent al unui curs de comerţ exterior;
  Absolvent al cursului universitar „Strategia succesului profesional”, susţinut de prof. Liviu Hostiuc, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi;
  2004 - 2006 - Master - Artă vizuală, design și imagine publicitară asistate de calculator;
  2008 - 2010 - Doctorand al Universității Naționale de Artă, București.

  Activitate profesională:
  1989 - 1990 - Designer - creator de modele la Fabrica de Sticlă, Suceava;
  din 1990 - Profesor de desen, culoare, sculptură la Liceul de Artă, Suceava (obținând cu elevii săi o serie de premii şi diplome la olimpiadele naționale de artă precum şi la alte manifestări artistice);
  1994 - 1996 - Vicepreşedinte în conducerea naţională a Uniunii Artiştilor Plastici din România.

  din 1984 - Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, secția Sculptură
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1989 - Expoziție personală, Bacău.

  Expoziții de grup:
  1975 - Expoziţia Republicană de Pictură și Sculptură, București;
  1980 - Expoziţia Magistralele Socialismului, București;
  1982 - Expoziţia Republicană de Pictură și Sculptură, București;
  1982, 1983, 1984, 1995 - Concursul Naţional Voroneţiana, Suceava;
  1983, 1985 - Trienala de Design, București;
  1984, 1988 - Quadrienala de Arte Decorative, București;
  1985 - Trienala Tineretului (Atelier 35), Alba Iulia;
           - Salonul de Sculptură Mică, Bucureşti;
  1986 - Expoziţia Republicană de Grafică, București;
           - Bienala Tineretului, București;
           - Salonul de Sculptură Mică, Galeria Orizont, București;
           - Salonul Bienal de Sticlă, Bucureşti;          
           - Olimpiada Naţională a Sticlarilor, Bistrița;               
           - Expoziția de Grup Patru Plasticieni Suceveni la Iaşi;
  1986, 1988 - Bienala de Pictură și Sculptură, București;
  1987 - Salonul de Artă Plastică al Municipiului Bucureşti;
  1988 - Bienala Tineretului (Atelier 35), Baia Mare;
           - Interjudețeana Tineretului, Bacău;
           - Olimpiada Sticlarilor, Suceava;
  1988, 1990 - The International Exhibition of Glass Kanazawa, Japonia;
  1988, 1990, 1996, 1998, 2003 - Bienale Internazionale del Bronzetto, Ravenna, Italia;
  1988, 1990 - Bienala de Pictură și Sculptură, București;
  1989 - Interjudețeana Atelier 35, Bacău;
           - Expoziție Filiala Suceava - Cernăuți (URSS);
  1994 - Salonul Naţional de Sticlă, Bucureşti; 
  1995 - Salonul Filialei Uniunii Artiștilor Plastici Iași la Bucureşti;
  1996 - Salonul Anual al Municipiului Bucureşti;
           - Salonul de Sculptură Mică, Arad;
  1998 - Expoziţia Internaţională Face to Face, Kiev, Ucraina;
  1999 - Expoziție românească de sculptură, Italia;
  2000, 2005, 2006 - Saloanele Moldovei, Bacău - Chișinău;
  2001 - Salonul Naţional de Artă, București;
  2003 - Salonul Municipal, Bucureşti;
  2005, 2006, 2007, 2009 - Salonul Anual de Artă, Suceava;
  2008 - Salonul Anual de Sculptură Mică, București;
  2009 - Expoziție de Grup City Gallery, Carrefour Suceava;
  2010 - Expoziție de Grup, Filiala Deva, Sala Constantin Brâncuși, Palatul Parlamentului, București.
   
  Simpozioane:
  1983 - Simpozionul Naţional de Sticlărie, Suceava;            
  1984 - Simpozionul Naţional de Ceramică „Baia Mare”;  
           - Câmpulung Moldovenesc, Suceava;
           - Fălticeni, Suceava;
  1985 - Simpozionul Naţional de Sticlarie „Pădurea Neagră”;             
           - Oarba de Mureş;
  1997 - Simpozionul Internaţional Face to Face, Cernăuţi, Ucraina.
   
  Lucrări de artă monumentală:
  1995 - Bustul Monumental „Al. I. Cuza”, Curtea de Conturi, Zalău;
  1997 - Bustul Monumental „Vasile Deac”, Vatra Dornei;
  2002 - Bustul Monumental „Ion Gramadă”, lucrare distrusă;
  2004 - Proiectul Monumentului „Ștefan cel Mare și Sfânt”, varianta 1;
  2006 - 2009 - Monumentul „Martirilor și Eroilor Neamului - Bucovina Înaripată”.
   
  Distincţii:
  1984 - Premiul al III-lea (pictură), Concursul Național „Voroneţiana”, Suceava;
  1986 - Premiul Uniunii Artiștilor Plastici la Olimpiada Naționlă a Sticlarilor, Bistriţa;            
  1988 - Premiul al III-lea (grafică), Concursul Naţional „Voroneţiana”, Suceava;
  1990 - Medalia de Aur „pentru Grupul Român”, IX Bienale Internazionale del Bronzetto, Ravenna, Italia;
  1995 - Marele Premiu (grafică), Concursul Naţional „Voroneţiana”, Suceava;
  1996 - Medalia de Aur „pentru Grupul Român”, XII Bienale Internazionale del Bronzetto, Ravenna, Italia;
  2006 - Premiul Muzeului de Artă Bacău la Salonele Moldovei.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 155 - 156.