COMENTARIU CRITIC


        Începuturile artistice ale lui Alexandru Călinescu stau sub semnul iconografiei simboliste şi Art Nouveau (Fetiţa tristă, Tânăr suferind, Învinsul). Sculptează numeroase figuri feminine, portrete sau capete de expresie exprimând visarea, melancolia, misterul, extazul. În portretele masculine se simte un accent realist şi interesul pentru reprezentarea individualităţii (arh. Petre Antonescu, pictorul Rudolf Schweitzer-Cumpăna, arheologul Bărcăcilă). Neliniştea şi patetismul fin-de-siècle sunt temperate în cazul lui Alexandru Călinescu prin contaminarea cu expresia echilibrată, armonioasă, în spiritul unui modernism temperat de nuanţă clasicizantă. Este şi autorul unor sculpturi decorative - cariatide, reliefuri, figuri alegorice.

Ioana Vlasiu
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Râmnicu Vâlcea, 1889 - București, 1978)

  Studii academice:
  1906 - 1909 - Şcoala de Belle Arte, profesori Vladislav Hegel şi Dimitrie Paciurea, București;
  1913 - 1915 - Bursier al statului român, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, profesor Antonin Mercié, Paris;
  1922 - 1928 - pleacă din nou la Paris cu o bursă şi îşi continuă studiile la Ecole Nationale cu Jean Boucher.

  Activitate profesională:
  din 1931 - 1963 - profesor de modelaj la Şcoala Superioară de Arhitectură, Bucureşti.

  1928 - Membru al asociaţiilor Cenaclul Idealist şi Tinerimea Artistică. 


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1918 - cu Olga Greceanu şi Ion Mateescu;
  1921, 1929, 1930, 1931, 1936 - Ateneul Român, Bucureşti;
  1931, 1936, 1943 - Sala Dalles, Bucureşti.

  Expoziții de grup:
  1916, 1919, 1920, 1922, 1931, 1933 - 1944, 1947 - Tinerimea Artistică, Bucureşti; 
  1918 - Expoziţia de pictură şi sculptură a Marelui Cartier General, Iaşi;
  1923, 1928 - Salonul Societăţii Artiştilor Francezi, Paris;
  1925 - Expoziţia de artă românească veche şi modernă, Muzeul Jeu de Paume, Paris;
  1927 - Expoziţie  retrospectivă a artiştilor români pictori şi sculptori din ultimii 50 de ani, Ateneul Român, Bucureşti;
  1929 - Expoziţie de artă românească, Barcelona, Spania;
  1929 - Salonul Oficial, Bucureşti;
  1935 - La Roumanie à l’exposition de Bruxelles, Bruxelles, Belgia [cat.];
  1937 - Expoziţie de artă românească, Paris, Franța;
  1942 - Bienala de la Veneţia, Italia;
  1948 - Flacăra, Sala Dalles, Bucureşti;
  după 1948 - expoziţii anuale de stat, republicane, saloane municipale;
  1975 - Bienala internaţională de medalii, Cracovia.

  Lucrări monumentale:
  1927 - Pe plajă, Baia de soare (bronz), Bazinul hotelului Lido; 
  1939 - Duiliu Zamfirescu (bust), Rotonda scriitorilor, Cişmigiu; 
   - Cariatide, clădirea Creditul Agricol, Bucureşti; 
   - Reliefuri în fostul manej, Palatul Cotroceni, Bucureşti;
   - Regele Ferdinand, Regina Maria (reliefuri), Arcul de triumf, Bucureşti;
   - Academia de Educaţie Fizică şi Sport (altoreliefuri pe faţadă);
   - Paul Smărăndescu şi Petre Antonescu (busturi), Facultatea de Arhitectură. 

  Muzee:
   - Fosta Pinotecă a Statului, Bucureşti;
   - Muzeul Național de Artă al României, Bucureşti;
   - Muzeul de Artă, Constanţa;
   - Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti;
   - Muzeul Militar, Bucureşti;
   - Muzeul Judeţean Tulcea;
   - Muzeul Zambaccian;
   - Muzeul Judeţean de Artă „I. Ionescu-Quintus”, Prahova;
   - Muzeul Teatrului Naţional.

  Distincţii:
  1915 - Premiul al II-lea pentru sculptură la Salonul de Pictură şi Sculptură, Cercul idealist, Tinerimea artistică.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Nanu, Adina; Cruceru, Florica; Alexandru Călinescu, Bucureşti, 1988.

  Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani. Editura Meridiane, București, 1976.
  Deac, Mircea, 50 de ani de sculptură, OID.ICM, Bucureşti, 2000.
  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția Sinteze, Editura META, 2001, pp. 111 - 112.
  Joseph, R. Edouard, Dictionnaire biographique des artistes contemporains. 1910 - 1930, I-IV, Paris, 1930-1937.
  Oprea, Petre, Expozanţi la Saloanele oficiale de pictură, sculptură şi grafică 1924 - 1944, Ministerul Culturii şi Cultelor, 
  Bucureşti, 2004. 
  Oprea, Petre, Artişti participanţi la expoziţiile societăţii Tinerimii Artistice (1902 - 1947), Maiko, Bucureşti, 2006. 
  Oprea, Petre, Expozanţi la Saloanele oficiale de pictură, sculptură, grafică 1945 - 1947, Ministerul Culturii şi Cultelor, 
  Bucureşti, 2007.
  Saur, Saur Allegemaine Kunstlerlexikon. Die Bildenden Kunstler aller Zeiten un Volker, 17, K.G. Saur Munchen-Leipzig, 1997.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. I, lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 117 - 118.

  Vianu, Tudor, Sculptura românească, în „Artă şi tehnică grafică”, nr.5, 1938.