COMENTARIU CRITIC


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Stupaca, 1930)

  Studii academice:
  1955 - Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca.
   


  PROIECTE

  Expoziții* personale:
  1967 - Iași.

  Simpozioane:
  1986, 1988 - Scânteia.

  *din 1955 participã la expoziții republicane și interjudețene din Iași, Suceava, Bacãu, Vaslui, Vilnius (URSS), Skopje (Iugoslavia).
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția Sinteze, Editura META, 2001, p. 110.