CATARGIU, Silviu
Telefon:

0036. 439. 271
 

Adresă:

Str. Mircea cel Bătrân, nr. 5, Galați
 
COMENTARIU CRITIC


        Preocupat de figura umană, Silviu Catargiu înglobează în lucrările sale discrete aluzii folclorice, atât prin modul de stilizare a formelor, cât și prin sugestiile simbolice pe care le dezvoltă (Mireasa, Aurora, Balada, Fată cu floare, Muzica etc.). Hieratismul personajelor sale feminine având ceva din severitatea frontalității arhaice - nu lipsită de conotații morale - este atenuat de curbele elegante care definesc volume ample, esențializate. Preferința pentru puritatea formelor se corelează cu o reală înțelegere a plasticității materialului, a cărui prelucrare atentă accentuează impresia de lirism reținut exprimat de lucrările sale. Verticalitatea, sensul ascensional domină și în sculpturile monumentale realizate în Galați, ce devin prin dinamica ritmurilor și printr-un dialog armonios cu spațiul înconjurător metafore plastice ale zborului, ale aspirațiilor spre înălțimi.

Mariana Tomozei Cocoș
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Capul Codrului, Suceava, 1939)

  Studii academice:
  1959 - 1965 - Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, cu profesorul Romul Ladea, Cluj-Napoca.

  Membru al Uniunii Artiștilor Plastice din România
   


  PROIECTE

  Din 1966 participă la Expozițiile Naționale și la Saloanele Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Galați.

  Simpozioane:
  1972 - Tabăra de Sculptură Măgura, Buzău;
  1976, 1977, 1991 - Taberele de Sculptură în metal, Galați;
  2003 - Tabăra de Sculptură în lemn, Galați.

  Lucrări monumentale:
  1967 - Bachus (piatră), Focșani, Vrancea;
  1972 - Aurora (piatră), Măgura, Buzău;
  1976 - Pasărea apelor (metal), Faleza Dunării, Galați;
  1977 - Chemarea zborului (metal), Faleza Dunării, Galați;
  1980 - Vasile Alecsandri (bust, piatră), Braniștea, Galați;
  1989 - Icar (inox), parcul Muzeului de Artă Vizuală, Galați;
  1991 - In memoriam (metal), Galați;
  1999 - Petru Rareș (bust, bronz), Cuca, Galați;
  2003 - Rugăciune (marmură), Galați.

  Distincții:
  1992 - Premiul Hyperion, Galați;
  2004 - Medalia Meritul Cultural clasa I, București.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani, Editura Meridiane, București, 1976.
  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 102 - 103.

  Crișan, Maria Magdalena, Artiști gălățeni, Editura Meridiane, București, 1986.
  Grozdea, Mircea, Sculptori români contemporani, Editura Meridiane, București, 1984.

  Revista Arta, nr. 3/1973.