COMENTARIU CRITIC


        În portrete şi compoziţii dezvoltă o direcţie realistă, pusă în slujba evocării unor personalităţi istorice şi culturale. Forma este clară, înscriindu-se în convenţiile monumentului comemorativ. Majoritatea lucrărilor sunt busturi destinate spaţiului public. Aceleaşi repere stilistice le regăsim în basoreliefuri şi compoziţii.

Constantin Prut
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Aroneanu, Iași, 1935 - Iași, 2000)

  Studii academice:
  1955 - 1961- Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București.
  Ig. Profesor la Liceul de Artă „O. Băncilă”, Iaşi.
  Călătorii de documentare în Bulgaria, Ungaria, Polonia, Germania, URSS, Cehoslovacia.

  Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1973, 1981 - Galeria Cupola, Iași;
  1988 - Sala Televiziunii, Iași;

  Expoziții de grup:
  din 1961 participă la expozițiile județene și interjudețene, Iași;
  1962 - Expoziția Tineretului, București;
  1968 - Expoziție colectivă, Sala Dalles, București;
  1969 - Expoziția Filialei Uniunii Artiștilor Plastici, Iași;
           - Sala Dalles, București;
  1977, 1985 - Salonul Național, Sala Dalles, București.

  Lucrări monumentale:
   - basoreliefuri la Casa Tineretului, Iași;
   - Calistrat Hogaș, Garabet Ibrăileanu, Grigore Moisil, Iași;
   - Ion Creangă, I.L.Caragiale, I.C.Brătianu, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Muzeul Pogor, Iași;
   - V. Pogor, H. Ganea, Scarlat Pastia, Osvald Racoviță, Dr. Gusti, Primăria Iași;
   - Petru Rareș, Hârlău, Iași;
   - Mihail Kogălniceanu, Vatra Dornei.

  Distincții:
  1967 - Premiul revistei „Cronica“, Iași;
  1999 - Câștigă concursul pentru statuia Mihai Viteazul, Iași.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția Sinteze, Editura META, 2001, pp. 94 - 95.