COMENTARIU CRITIC


        Silviu Bujoreanu a desfășurat o activitate sculpturală colaborând, inițial, la transpuneri de proiecte ca specialist modelator (Combinatul Fondului Plastic); ulterior s-a afirmat prin creația individuală și ca profesor în învățământul mediu de artă. Debutează printr-un realism analitic, cu nuanțări ale potențialului expresiv-stilistic în mai multe faze. Palierul figurativului abordează subiecte social-istorice sau portrete; nonfigurativul comportă uneori conotații metaforizante, premonitorii (Meteoritul roșu, 1968). Adapteazã, experimental, elemente specifice exprimării vizuale nipone (Priveghi de zi - priveghi de noapte).

Elena Mihuț
 


BIOGRAFIE

(Fălciu, Vaslui, 1928)

Studii academice:
1948 - 1950 - Institutul de Artă, cu Ion Irimescu, Iași;
1950 - 1951, 1955 - 1958 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, cu Cornel Medrea și Constantin Baraschi, București;
1970 - 1990 - profesor la Liceul de Artã „N. Tonitza“, București.
 


PROIECTE

Expoziții de grup:
1954 - Expoziție Anuală a Uniunii Artiștilor Plastici, Galeria Uniunii Artiștilor Plastice, Iași;
1955 - Expoziție Anuală dedicată portretului, Galeria Uniunii Artiștilor Plastici, Iași;
1958 - Expoziția Absolvenților Institutului de Arte Plastice, București;
1962, 1963, 1964 - expoziții anuale, Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România și Sala Dalles, București;
1967 - A 60-a aniversare. 1907 - 1967, Muzeul Simu, București;
1968 - Bienala Artelor Plastice, Sala Dalles, București.
 


BIBLIOGRAFIE

Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani. Editura Meridiane, București, 1976.
Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția Sinteze, Editura META, 2001, p. 92.